Registre

Názov Typ Kategória
CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
CMŠ sv. Terezky Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
CZŠ sv. Michala Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Detské jasle (ZSD) Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, pobočka Michalovce Školy a vzdelávacie zariadenia Vysoké školy
Gymnázium Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Gymnázium Pavla Horova Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Hvezdáreň v Michalovciach Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
I. ZŠ, Ul. T. J. Moussona Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
II. ZŠ, Ul. J. Švermu Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
III. ZŠ, Ul. Moskovská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
IV. ZŠ, Komenského Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
MŠ, Ul. F. Kráľa Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. J. A. Komenského Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. J. Švermu Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. Leningradská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. Masarykova Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. mlynská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. S. H. Vajanského Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
Obchodná akadémia Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ obchodu a služieb Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ sv. Cyrila a Metoda Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ technická Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Spojená ZŠ internátna, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Stredná zdravotnícka škola Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Súkromná stredná priemyselná škola odevná Michalovce Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SZUŠ TALENT-UM, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
SZUŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Školské výpočtové stredisko Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
V. ZŠ, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VI. ZŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VII. ZŠ, Ul. Krymská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VIII. ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Školy a vzdelávacie zariadenia Vysoké školy
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
ZUŠ, Štefánikova Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy