Aktuality

   

Pomoc pri celoplošnom testovaní

Na základe žiadosti odborov krízového riadenia žiadame občanov, ktorí chcú pomôcť pri zabezpečení celoplošného testovania v pozíciách: „C“ – osoba, ktorá realizuje činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizácie výteru (tzv. miešač/odčíta...

30. 10. 2020 12:48

Čo robiť, ak máte negatívny / pozitívny výsledok

Ak budete mať negatívny výsledok testu po plošnom testovaní alebo negatívny PCR test: - všetky uvedené výnimky platia aj v tomto prípade - navyše je povolené navštíviť každý obchod, ktorý mohol zostať otvorený, no ľudia doň nemohli chodiť pre zákaz vy...

29. 10. 2020 15:48

Ak sa nezúčastním plošného testovania

Ak sa nezúčastním plošného testovania: - voľne sa môžete pohybovať v noci od 1:00 h. do 5:00 h. - môžete ísť na nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, kozmetiky a iného drogériového tovaru - môžete ísť nakúpiť krmivo a ďalšie potreby pre...

29. 10. 2020 15:39

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

2. novembra 2020 od 08:00 h do 12:50 h ul. Hviezdoslavova č. 9,11,13,15 a parcela číslo 1247/17 4. novembra 2020 od 09:00 h do 13:30 h ul. P. I. Čajkovského č. 19, 22 - 34 - párne  ...

29. 10. 2020 15:18

Zdravotnícky personál pre plošné testovanie

V súvislosti s pripravovaným plošným testovaním, ktoré sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu (31.10 – 1.11) je nevyhnutné zabezpečiť zdravotnícky personál. Ak máte záujem o výkon tejto činnosti, kontaktujte príslušných pracovníkov na čísle 0960 540 611, 0960 ...

28. 10. 2020 10:02

Plošné testovanie v Michalovciach

Slovenská vláda pristúpila k organizovaniu plošného testovania obyvateľov v dvoch termínoch. Prvá etapa testovania sa uskutoční najbližší víkend, 31. októbra a 1. novembra. Druhá etapa testovania sa pripravuje následne na  7. a 8. novembra. Mesto Michalo...

28. 10. 2020 9:12

Podávanie žiadostí o dotáciu

Mesto zverejňuje výzvu pre podávanie žiadostí o dotáciu na celoročnú činnosť pre právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom výlučne v oblasti podpor...

27. 10. 2020 15:02

Jesenné prázdniny

Informujeme rodičovskú verejnosť, že jesenné prázdniny na základných školách a v materských školách sa na základe opatrení zverejnených Ministerstvom ŠVVaŠ SR uskutočnia v termínoch: 30.10. a 2.11.2020 a v nasledujúcom týždni 6.11. a 9.11.2020.

26. 10. 2020 13:23

Mesiac úcty k starším

Október pomaly končí a my, zamestnaní hlavne pandémiou, ktorá ohrozuje celý svet, sme sa nevenovali v tomto mesiaci, tak ako to roky bolo naším zvykom, našim starším spoluobčanom. Nezorganizovali sme tradičný koncert, nepozvali sme k nám do obradnej siene mestskéh...

23. 10. 2020 15:02

70. výročie kňazskej vysviacky J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca

V sobotu 24. 10. 2020 o 18:00 h na treťom okruhu Slovenskej televízie (na Trojke) bude vysielaná slávnostná svätá omša. Pripomenieme si 70. výročie kňazskej vysviacky a 5. výročie odchodu do večnosti J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svätú omšu bude v Kated...

23. 10. 2020 14:56