Aktuality

   

Nová služba – ODPADOVÉ TAXI

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce spustili do prevádzky novú službu pre Michalovčanov. Je určená pre obyvateľov mesta, ktorí nemajú možnosť zabezpečiť si odvoz veľkoobjemového odpadu na zberný dvor. Využiť ju môžete najmä na odvoz takého odp...

21. 5. 2024 6:45

Hlavnými témami rokovania boli rozpočty mesta a jeho organizácií

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa stretli 25. apríla na desiatom zasadnutí. Rokovanie, ktorého program obsahoval takmer 20 bodov, otvoril a viedol primátor mesta Miroslav Dufinec. Prvé body programu boli venované informatívnym správam: o pri...

9. 5. 2024 15:05

Všetko najlepšie, pani Theodora

Úctyhodné 100. narodeniny oslávila 24. apríla občianka nášho mesta, pani Theodora Pénzešová. Prijala pozvanie a na pôde radnice jej osobne zagratuloval primátor Miroslav Dufinec. Pani Theodora sa teší z početnej rodiny, ktorú má okolo seba. Okrem vnukov a prav...

9. 5. 2024 15:03

Pietny akt kladenia vencov

Uplynulo 79 rokov od ukončenia vojnovej tragédie, ktorá poznamenala celý svet. Deň víťazstva nad fašizmom si na Slovensku pripomíname 8. mája. V Michalovciach sme si historickú udalosť uctili pietnym aktom kladenia vencov na Cintoríne Červenej armády na Hrádku v u...

9. 5. 2024 15:01

Preteky malých rybárov

Súčasťou programu prvomájových osláv sú aj detské rybárske preteky na jazierku Baňa. Deti od 6 do 13 rokov súťažia v dvoch kategóriách: rybári a nerybári. Deti nerybári dostanú po registrácii bič s náväzcom a vedierko s krmivom a návnadami. Tieto veci im po pretek...

9. 5. 2024 14:56

Dočasné dopravné obmedzenia

Mesto Michalovce upozorňuje na dočasné dopravné obmedzenia v súvislosti s akciou 30. ročník súťaže dobrovoľných hasičov Zemplínsky pohár. V termíne 11. mája od 7.00 do 16.00 hod. bude úplne uzavretá miestna komunikácia na Ul. obchodnej. Obchádzková trasa poved...

9. 5. 2024 13:55

Lásku prejavme nielen mamám, ale aj planéte

Nezabúdajme vytriediť aj odpad z darčekov ku Dňu matiek Druhá májová nedeľa je každoročne výnimočným dňom pre všetky mamy. Práve tento deň je jedným z tých, kedy sa snažíme urobiť im radosť o čosi viac, napríklad aj malým darčekom. Netreba však zabúdať na to, ...

9. 5. 2024 12:28

Mesto Michalovce rozšíri skládku na nie nebezpečný odpad

Stavenisko na realizáciu stavby Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie III. etapa bolo odovzdané zhotoviteľovi stavby EDEMI, s.r.o., Rešica. Mesto rozšíri skládku na nie nebezpečný odpad za približne 1,4 mil. eur z vlastných zdrojov. Začiatok re...

9. 5. 2024 12:19

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

10. máj 2024 od 08:00 h do 16:30 h. Prerušenie distribúcie elektrickej energie 10. máj 2024 od 07:30 h do 15:30 h. Prerušenie distribúcie elektrickej energie 13. máj 2024 od 07:30 h do 15:30 h. Prerušenie distribúcie elektrickej ene...

9. 5. 2024 9:00