Aktuality

   

V Michalovciach sa stretnú zástupcovia desiatich európskych miest

Šieste medzinárodné stretnutie účastníkov projektu UrbSecurity – od plánovania po mestskú bezpečnosť v rámci programu URBACT III sa uskutoční 27. a 28. októbra 2021, ktoré je súčasťou druhej fázy projektu.  Účastníci partnerskej siete pochádzaj...

22. 10. 2021 21:14

Výsledky pocitovej mapy k bezpečnosti mesta

Mesto Michalovce v rámci európskeho projektu URBACT vytvorilo mapový prieskum - Pocitovú mapu - zameranú na bezpečnosť verejných priestranstiev, dizajn a návrh riešení týchto priestranstiev. Oslovili sme vás -  obyvateľov nášho mesta s prosbou o zapo...

22. 10. 2021 21:03

Po stopách Andyho Warhola

V úvode školského roka 2021/2022 SOŠ sv.Cyrila a Metoda v Michalovciach zrealizovala projekt pod názvom „Po stopách Andyho Warhola“, ktorý finančnou dotáciou podporilo mesto Michalovce. V rámci projektu 84 žiakov našej školy navštívilo dňa 03.09.2021 Múzeum mo...

22. 10. 2021 11:17

Nové denné centrum seniorov

Mesto Michalovce zabezpečuje ambulantnú sociálnu službu pre seniorov – denné centrum (DC), v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa tým občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, a osobám so zdravotným postihnutí...

15. 10. 2021 13:34

Informačná kancelária mesta Michalovce sa presťahovala

Z pôvodného sídla na prízemí mestského úradu sa kancelária koncom septembra presunula do vynovených priestorov budovy Zlatý býk. V utorok 12. októbra kanceláriu navštívil primátor Viliam Zahorčák. Informačná kancelária na novom mieste naďalej poskytuje svoje služb...

15. 10. 2021 13:33

Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene a oddychu

Starostlivosť obyvateľov o zelené plochy pred bytovými domami prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného prostredia na michalovských sídliskách. Každú takúto snahu si ceníme a v seriáli o predzáhradkách pokračujeme. V tomto čísle prinášame pohľad z Ulice prof...

15. 10. 2021 13:30

Brigády Vrbovčanov pomohli prírode

Vrbovskí včelári, Občianske združenie Vrbovčan a sympatizanti usporiadali 24. a 25. septembra brigády pre skrášlenie životného prostredia a zlepšenie podmienok pre život včiel a opeľovacieho hmyzu. Túto akciu sa podarilo zrealizovať prostredníctvom Slovenskéh...

15. 10. 2021 13:27

Klokočovská Bohorodička, patrónka Zemplína

V nedeľu 3. októbra Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po prvýkrát v dejinách slávila nový sviatok, ktorý ustanovila Kongregácia pre Východné cirkvi v Ríme s titulom: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Pri tejto p...

15. 10. 2021 13:22

Dostala cenu Biele srdce

Vedúca sestra klastra anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti a urgentného príjmu Nemocnice Svet zdravia Michalovce Juliana Seničová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri p...

15. 10. 2021 13:19