Samospráva

Primátor

Miroslav Dufinec bol do funkcie primátora mesta Michalovce zvolený v roku 2022. 

Mestské zastupiteľstvo

Zoznam poslancov MsZ Michalovce, zoznam komisií MsZ Michalovce vrátane ich náplne práce, program a harmonogram zasadnutí Mestskej Rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce...

Mestský úrad

Kontaktné údaje na MsÚ Michalovce, jednotlivé odbory a útvary, e-mailové adresy a čísla pevných aj mobilných telefónnych liniek, náplne jednotlivých odborov...

Voľby 2022

Informačný servis pre voličov aj kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí...