Samospráva

Primátor

Viliam Zahorčák bol do funkcie primátora mesta Michalovce po prvýkrát zvolený v roku 2006. Do tejto funkcie bol v roku 2010 opätovne zvolený s výraznou podporou obyvateľov mesta a rovnako tak v roku 2014. V súčasnosti pôsobí na tomto poste už tretie volebné obdobie...

Mestské zastupiteľstvo

Zoznam poslancov MsZ Michalovce, zoznam komisií MsZ Michalovce vrátane ich náplne práce, program a harmonogram zasadnutí Mestskej Rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce...

Mestský úrad

Kontaktné údaje na MsÚ Michalovce, jednotlivé odbory a útvary, e-mailové adresy a čísla pevných aj mobilných telefónnych liniek, náplne jednotlivých odborov...

Voľby 2018

Informačný servis pre voličov aj kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí...