Výročná správa a záverečný účet

Po skončení rozpočtového roka mesto spracováva údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle zákona č. 583/2004 v zn.n.p., ktorý musí byť prerokovaný v MsZ do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Medzi povinne zverejňované dokumenty patrí aj výročná správa mesta a záverečný účet mesta za uplynulý rok:

2023

Výročná správa za rok 2023 [pdf, 606 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2023 [pdf, 3,91 MB]

2022

Výročná správa za rok 2022 [pdf, 606 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2022 [pdf, 7,14 MB]

2021

Výročná správa za rok 2021 [pdf, 671 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2021 [pdf, 8,81 MB]

2020

Výročná správa za rok 2020 [pdf, 730 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2020 [pdf, 3,76 MB]

2019

Výročná správa za rok 2019 [pdf, 566 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2019 [pdf, 4,82 MB]

2018

Výročná správa za rok 2018 [pdf, 546 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2018 [pdf, 5,62 MB]  

2017

Výročná správa za rok 2017 [pdf, 586 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2017 [pdf, 2,12 MB]

2016

Výročná správa za rok 2016 [pdf, 397 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2016 [pdf, 2443 kB]

2015

Výročná správa za rok 2015 [pdf, 298 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2015 [pdf, 2264 kB]

2014

Výročná správa za rok 2014 [pdf, 317 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2014 [pdf, 2211 kB]

2013

Výročná správa za rok 2013 [pdf, 269 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2013 [pdf, 2074 kB]

2012

Výročná správa za rok 2012 [pdf, 327 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2012 [pdf, 2159 kB]

2011

Výročná správa za rok 2011 [pdf, 388 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2011 [pdf, 1584 kB]

2010

Výročná správa za rok 2010 [pdf, 322 kB]
Záverečný účet mesta za rok 2010 [pdf, 2406 kB]

2009

Výročná správa za rok 2009 [pdf, 221 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 1132 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 232 kB]

2008

Výročná správa za rok 2008 [pdf, 261 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 439 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 300 kB]

2007

Výročná správa za rok 2007 [pdf, 261 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 439 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 300 kB]

2006

Výročná správa za rok 2006 [pdf, 186 kB]
Záverečný účet - textová časť [pdf, 348 kB]
Záverečný účet - tabuľková časť [pdf, 186 kB]