Distribučné miesta

PRE NOVINY MICHALOVČAN

MsÚ: vestibul, podateľňa, matrika, turisticko-informačná kancelária, denné centrá pre seniorov

Michalovský domov seniorov: Ul. J. Hollého 9

Školské zariadenia: stredné školy, základné školy, materské školy, detské jasle

Zdravotnícke zariadenia: poliklinika - Nám. osloboditeľov, zubná poliklinika, dialýza

Novinové stánky: Tržnica, železničná stanica, Špitálska ul. (pri pošte), Špitálska ul. trafika v malom Tesco, Nám. osloboditeľov (pri parkovisku oproti MsÚ), OC Zemplín, OD Dodo

Supermarkety: KAUFLAND informácie, TESCO informácie

Predajne potravín: COOP Jednota - Ul. T. J. Moussona, Ul. Vajanského, Verbovčík, Močarianska ul., Moskovská ul., Potraviny Fresh – Ul. nad Laborcom, Ul. J. Švermu, Štefánikova ul., večierka Fresh sídlisko Juh, zeleninový stánok J. Hollého, potraviny Topolianska ul.

Predajne: UHAĽ Námestie slobody (budova Slovakotexu)

Reštaurácie: Kapura – Štefánikova ul, Kaviareň BOHÉMA – Nám. Osloboditeľov, TOTÁLKA Ul. J. Hollého

Čerpacie stanice: OMW Masarykova ul., SLOVNAFT - Močarianska ul., Sobranecká cesta a Humenská cesta

Organizácie: TaZS, MsKS, Domspráv, BSH, Nemocnica novej generácie, Slovenská pošta, Daňový úrad, Okresný úrad, Sociálna poisťovňa, Úrad práce SVaR, Farský úrad - Farská ul.

Zimný štadión

V letných mesiacoch letné terasy v pešej zóne.