Distribučné miesta

PRE NOVINY MICHALOVČAN

MsÚ: vestibul, podateľňa, matrika, turisticko-informačná kancelária, denné centrá pre seniorov, malometrážne byty Ul. obrancov mieru

Michalovský domov seniorov – Ul. J. Hollého 9

Školské zariadenia: stredné školy, základné školy, materské školy, detské jasle

Zdravotnícke zariadenia: poliklinika - Nám. osloboditeľov, zubná poliklinika, dialýza

Novinové stánky: OC Zemplín Market, TRŽNICA, Špitálska ul. (pri pošte), Nám. osloboditeľov (pri parkovisku oproti MsÚ), Ul. J.Hollého, železničná stanica, v obchodnom dome DODO, malé Tesco pri pošte

Supermarkety: KAUFLAND, TESCO

Predajne potravín: COOP Jednota - Ul. T. J. Moussona, Verbovčík, Moskovská ul., FRESH – Ul. nad Laborcom, Ul. J. Švermu, Štefánikova ul., Topolianska ul.

Predajne: Mototechna Topolianska ul., VALTIM Ul. obrancov mieru, UHAĽ Námestie slobody (budova Slovakotexu)

Reštaurácie: TOTÁLKA, DUKÁT, Kaviareň BOHÉMIA

Čerpacie stanice: OMW Masarykova ul., SLOVNAFT -Močarianska ul., Sobranská ul. a Humenská cesta

Organizácie: TaZS, MsKS, Domspráv, BSH, Nemocnica novej generácie, Slovenská pošta, Daňový úrad, Okresný úrad, Sociálna poisťovňa, Úrad práce SVaR, Farský úrad - Farská ul.

Zimný štadión