Stredné školy

Gymnáziá, stredné školy a stredné odborné učilištia

 

Gymnázium Pavla Horova

Gymnázium Pavla Horova na ulici Masarykovej 1, s bohatými tradíciami, históriou i súčasnosťou školy, výrazné úspechy, získané granty a projekty, množstvo výučbových hypertextov, učebných materiálov, bohaté stránky jednotlivých kabinetov.

Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická vznikla 1. septembra 2007 zlúčením nasledujúcich škôl: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Michalovce, Stredná priemyselná škola Michalovce, Stredná odborná škola Michalovce, Stredné odborné učilište stavebné Michalovce a Stredné odborné učilište strojárske Michalovce.  Na stránke nájdete viac informácií o sídlach a obsahovej náplni školy.

Gymnázium

Gymnázium so štvorročným, osemročným a päťročným bilingválnym štúdium (anglický jazyk) na ulici Ľ. Štúra 26. Informácie o škole, absolventi školy, pedagogickí pracovníci školy, fotogalérie a informácie o prijímacích pohovoroch.

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce

Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce na ulici Tehliarskej 2, internetová stránka Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda Michalovce na ulici Tehliarska 2.

Stredná zdravotnícka škola

Stránka SZŠ Michalovce na ulici Masarykova 27. Nájdete tu informácie o škole (jej histórii), študijných odboroch, študentoch a ich aktivitách.

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Michalovce na ulici Kapušianska 2. Nájdete tu diskusné fórum, web-stránku študentského časopisu "Akademik" ako aj informácie o škole - jej histórii a súčasnosti, voliteľných študijných predmetoch a iných aktivitách.

SOŠ odborná škola obchodu a služieb

Stredná odborná škola obchodu a služieb na ulici Školskej 4. Kontakt a informácie o odbornej praxi študentov, o Domove mládeže a jeho aktivitách
 

Ďalšie stredné odborné školy v meste

  • Súkromná hotelová akadémia, Masarykova 42, Michalovce
  • SHA ESO Euroškola Slovensko, Komenského 1, Michalovce
  • Súkromná SPŠ odevná, Komenského 1, Michalovce
  • Spojená škola a Školský internát, Školská 12, Michalovce