Kultúra

Jarmoky a trhy

Informácie o konaní jarmokov a trhov...

Program MsKS

Akcie a podujatia Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach...

Kino Centrum

Program kina...

Divadlo pri fontáne

Facebookovská stránka ochotníckeho divadla...

Zemplínske múzeum

Webstránka Zemplínskeho múzea v Michalovciach...

Folklórne súbory

Prehľad folklórnych súborov v Michalovciach a okolí...

Hvezdáreň

Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno - výchovnej, vzdelávacej, odborno - výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie a príbuzných vied...

Zemplínske osvetové stredisko

Zemplínske osvetové stredisko je organizáciou  pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe potrieb  a záujmov občanov napomáha rozvoju kultúry miest a obcí v okresoch Michalovce a Sobrance. Zriaďovateľom organizácie je Košický samosprávny kraj- odbor kultúry...

Zemplínska knižnica

Webstránka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach...