Folklórne súbory

 

Súbor Zemplín

Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom kultúrnych hodnôt Slovenska. Jeho cieľom je zbierať a uchovávať hudobný a tanečný folklór z východného Slovenska, vychovávať mladú generáciu láske k tradíciám. Súbor oslávil už 50. výročie svojho vzniku.

Viac o súbore na http://www.zemplin.org  

Svojina

Folklórny súbor Zemplinčane SVOJINA bol založený v roku 2002. Snahou súboru je šíriť folklórne tradície,podieľať sa na výchove detí a mládeže, rozvíjať lásku k folklóru naších obcí a kraja. Súbor má viac než 40 členov - bývalých členov súboru Zemplín, Laborec a Jahodná.

Viac o súbore na http://www.svojina.sk

Seniora  - VÁNOK 

Súbor vznikol v decembri 2008 na "pôde" klubu dôchodcov na Ul. obrancov mieru v Michalovciach. súbor pozostáva z dvoch zložiek: folklórna skupina STARŠI CHLOPI a nefolklórna (vraj "stredný prúd") VÁNOK.

Viac o súbore na http://seniora-vanok.webnode.sk/  

Hnojňane z Mihaľovec

Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec vznikla v roku 1977 pri Múzeu poľnohospodárskych tradícií v obce Hnojné  v regióne Zemplína. Repertoár skupiny pozostáva výlučne zo zemplínskch ľudových piesní a zvykov.

Viac o skupine na www.hnojnane.sk

Mihaľovski nevesti i beťare

FS Mihaľovski nevesti i beťare pôsobí v meste od októbra 2010, ale členovia súboru majú skúsenosti z účinkovania v iných súboroch (Zemplín, Zalužičan, Laborec atd.) Dnes ponúkajú piesne Zemplína a okolia, ľudové rozprávanie a pásma zvykov a tradícií našich predkov.

Viac o skupine na www.mihalovskinevestiibetare.vebnote.sk

Zemplínski heligonkári

Prvé stretnutie – november 2011 v ZOS. Neskôr založili klub a OZ pri Dome Matice slovenskej a ZOS v Michalovciach. Hlavným cieľom ich činnosti je zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke a akordeóne v spojitosti s interpretáciou našej prekrásnej Zemplínskej ľudovej piesne. Dnes v klube pôsobí viac než 25 členov v rôznych tvorivých skupinách, ktoré pripravujú hudobno - slovné pásma na samostatné vystúpenia k rôznym príležitostiam, projekty pre folklórne festivaly, podujatia a semináre, s cieľom pripraviť mladých interpretov pre účinkovanie v rôznych folklórnych skupinách. Vyhľadávajú talentovaných hráčov na harmonike, zaznamenávajú ich štýl hrania a vydávajú dokumentačné CD a DVD nosiče a publikácie  o pôsobení harmonikárov v Zemplínskom regióne.

Viac o skupine na www.zemplinskiheligonkari.sk

FS Jurošík

Folklórny súbor Jurošík pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 2011. Od začiatku pôsobenia pracuje pod vedením Mgr. art. Petra Cicáka. Tvorí ho viac ako 60 členov v tanečnej, hudobnej a speváckej zložke. Program súboru je inšpirovaný bohatstvom folklórnych tradícií hlavne regiónov východného Slovenska – Zemplín, Abov, Šariš a Spiš, ale vo svojom repertoári má zaradené aj piesne a tance z rôznych kútov Slovenska.  Vo svojich vystúpeniach sa snaží zachovávať jedinečné prvky slovenskej tradičnej kultúry. 

Viac o súbore na www.jurosik.eu

Dvojo z Mihaľovec

Združenie milovníkov ľudového spevu a hovoreného slova Dvojo z Mihaľovec vzniklo na základe hlbokého vzťahu k zemplínskej ľudovej piesni a regiónu Zemplín. Zhodli sme sa na obnovení dávnych ale aj menej dávnych prekaračkových piesni a tiež piesni a hovoreného slova o životoch rodičov, dedov a pradedov so zameraním uchovať a prezentovať na vystúpeniach históriu folklórneho Zemplína piesňami a hovoreného slova.

Viac o súbore na FB Dvojo z Mihaľovec