Folklórne súbory

 

 

Súbor Zemplín

Súbor Zemplín

Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom kultúrnych hodnôt Slovenska. Jeho cieľom je zbierať a uchovávať hudobný a tanečný folklór z východného Slovenska, vychovávať mladú generáciu láske k tradíciám. Súbor oslávil už 50. výročie svojho vzniku.

Viac o súbore na http://www.zemplin.org  

 

Svojina

Svojina

Folklórny súbor Zemplinčane SVOJINA bol založený v roku 2002. Snahou súboru je šíriť folklórne tradície,podieľať sa na výchove detí a mládeže, rozvíjať lásku k folklóru naších obcí a kraja. Súbor má viac než 40 členov - bývalých členov súboru Zemplín, Laborec a Jahodná.

Viac o súbore na http://www.svojina.sk

 

Seniora VÁNOK

 Seniora  - VÁNOK 

Súbor vznikol v decembri 2008 na "pôde" klubu dôchodcov na Ul. obrancov mieru v Michalovciach. súbor pozostáva z dvoch zložiek: folklórna skupina STARŠI CHLOPI a nefolklórna (vraj "stredný prúd") VÁNOK.

Viac o súbore na http://seniora-vanok.webnode.sk/  

 

hnojnane

Hnojňane z Mihaľovec

Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec vznikla v roku 1977 pri Múzeu poľnohospodárskych tradícií v obce Hnojné  v regióne Zemplína. Repertoár skupiny pozostáva výlučne zo zemplínskch ľudových piesní a zvykov.

Viac o skupine na www.hnojnane.sk

 

   Mihaľovski nevesti i beťare

FS Mihaľovski nevesti i beťare pôsobí v meste od októbra 2010, ale členovia súboru majú skúsenosti z účinkovania v iných súboroch (Zemplín, Zalužičan, Laborec atd.) Dnes ponúkajú piesne Zemplína a okolia, ľudové rozprávanie a pásma zvykov a tradícií našich predkov.

Viac o skupine na www.mihalovskinevestiibetare.vebnote.sk


aperex_heligonkari

Zemplínski heligonkári

Prvé stretnutie – november 2011 v ZOS. Neskôr založili klub a OZ pri Dome Matice slovenskej a ZOS v Michalovciach. Hlavným cieľom ich činnosti je zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke a akordeóne v spojitosti s interpretáciou našej prekrásnej Zemplínskej ľudovej piesne. Dnes v klube pôsobí viac než 25 členov v rôznych tvorivých skupinách, ktoré pripravujú hudobno - slovné pásma na samostatné vystúpenia k rôznym príležitostiam, projekty pre folklórne festivaly, podujatia a semináre, s cieľom pripraviť mladých interpretov pre účinkovanie v rôznych folklórnych skupinách. Vyhľadávajú talentovaných hráčov na harmonike, zaznamenávajú ich štýl hrania a vydávajú dokumentačné CD a DVD nosiče a publikácie  o pôsobení harmonikárov v Zemplínskom regióne.

Viac o skupine na www.zemplinskiheligonkari.sk


DFS Jurošík

Jedným z cieľov školy je zachovávanie tradičnej kultúry a ľudového umenia. S tým súvisí aj vznik detského folklórneho súboru Jurošík  v roku 2006. Úlohou súboru je prispievať k formovaniu osobnosti žiakov postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám.
Jeho členmi sú výlučne žiaci školy. Vo svojich vystúpeniach prezentujú detské hry, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Práca v tomto súbore je priamo previazaná s činnosťou školy. Tu deti naplno uplatňujú znalosti tanca a spevu nadobudnuté počas vyučovania v škole.


Viac o súbore na http://www.szusjurosik.sk/