Vysoké školy

Pobočka Ekonomickej univerzity v Bratislave, jej Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach

V máji 1994 bola podpisom dohody medzi mestom Michalovce a podnikovohospodárskou fakultou EU v Košiciach založená pobočka PHF v Michalovciach.
Pobočka sídli na ulici Masarykovej 9, tel. +421 (0)56 64 313 33, e-mail: stricik@eumi.sk, www.eumi.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava  

Detašované pracovisko v Michalovciach sídli na Ul. partizánskej 23. Odbor Sociálna práca možno študovať v externej forme.