Investori, spoločnosti

Finančné inštitúcie v meste – pobočky v Michalovciach

 banky
(Zdroj MsÚ, 2012)

Obchodné centrá

 OC
(Zdroj MsÚ, 2012)

Zahraniční investori

 Investori
(Zdroj MsÚ, 2012)