Firmy a podnikanie

Zoznamy a register

Katalóg firiem okresu Michalovce, Registračný formulár, Obchodný register SR, Živnostenský register SR...

Informačná báza

Informačná brožúra, Základné údaje, Vzdelanostná štruktúra, Investori, spoločnosti, Nezamestnanosť v meste, Zdravotníctvo a služby, Možnosti rozvoja...

Dôležité linky

Strategické dokumenty, Prieskumy pre podnikateľov, Geografický informačný systém...