Rozpočet a zmeny rozpočtu

Rozpočet mesta na rok 2024 a roky 2024 - 2026

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2024 bol schválený MsZ dňa 5.12.2023.

Rozpočet
Tabuľková časť [1,38 MB]
Programový rozpočet [2,05 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 28.2.2023

Zmena rozpočtu - textová časť  [168kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1373kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 25.4.2024
Zmena rozpočtu - textová časť  [311kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1183kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 23.5.2024
Zmena rozpočtu - textová časť  [187kB]

Rozpočet mesta na rok 2023 a roky 2023 - 2025

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2023 bol schválený MsZ dňa 15.12.2022.

Rozpočet
Tabuľková časť [2,54 MB]
Programový rozpočet [1,90 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 28.2.2023
Zmena rozpočtu - textová časť  [122kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [2354kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 27.4.2023
Zmena rozpočtu - textová časť  [244kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [485kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 31.8.2023
Zmena rozpočtu - textová časť  [284kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1854kB]

Zmena rozpočtu č. 5 - 9.11.2023
Zmena rozpočtu - textová časť  [238kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1468kB]

Zmena rozpočtu č. 6 - 5.12.2023
Zmena rozpočtu - textová časť  [210kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1177kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2023
Monitorovacia správa - textová časť [2429kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [1980kB]

Rozpočet mesta na rok 2022 a roky 2022 - 2024

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2022 bol schválený MsZ dňa 29.11.2021.

Rozpočet
Tabuľková časť [2,45 MB]
Programový rozpočet [1,79 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 28.2.2022
Zmena rozpočtu - textová časť  [122kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [3,77MB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 28.3.2022
Zmena rozpočtu - textová časť  [89kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 30.5.2022
Zmena rozpočtu - textová časť  [211kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1,92MB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 30.8.2022
Zmena rozpočtu - textová časť  [235kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [2,55MB]

Rozpočet mesta na rok 2021 a roky 2021 - 2023

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2021 bol schválený MsZ dňa 30.11.2020.

Rozpočet
Tabuľková časť [565 kB]
Programový rozpočet [1,67 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 22.2.2021
Zmena rozpočtu - textová časť  [143kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [598kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 24.5.2021
Zmena rozpočtu - textová časť  [235kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [642kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 21.6.2021
Zmena rozpočtu - textová časť  [218B]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [264kB]

Zmena rozpočtu č. 4 
Zmena rozpočtu - text  [137B]

Zmena rozpočtu č. 5 - 26.8.2021
Zmena rozpočtu - textová časť  [269B]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [570kB]

Zmena rozpočtu č. 7 - 29.11.2021
Zmena rozpočtu - textová časť  [169kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [2,26MB]

Rozpočet mesta na rok 2020 a roky 2020 - 2022

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2020 bol schválený MsZ dňa 27.11.2019.

Rozpočet
Tabuľková časť [599 kB]
Programový rozpočet [1,61 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 25.2.2020
Zmena rozpočtu - textová časť  [135kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [628kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 30.6.2020
Zmena rozpočtu - textová časť  [267kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [637kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 27.8.2020
Zmena rozpočtu - textová časť  [202kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [650kB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 30.11.2020
Zmena rozpočtu - textová časť  [243kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [690kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020
Monitorovacia správa - textová časť [1677kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [547kB]

Rozpočet mesta na rok 2019 a roky 2019 - 2021

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2019 bol schválený MsZ dňa 2.10.2018.

Rozpočet
Tabuľková časť [599 kB]
Programový rozpočet [1,56 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 26.2.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [203kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [592kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 1.3.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [142kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 14.5.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [242kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [578kB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 8.6.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [144kB]

Zmena rozpočtu č. 5 - 27.8.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [252kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [462kB]

Zmena rozpočtu č. 6 - 10.10.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [38kB]

Zmena rozpočtu č. 7 - 27.11.2019
Zmena rozpočtu - textová časť  [237kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [661kB]

Zmena rozpočtu č. 8 
Zmena rozpočtu - textová časť  [164kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [239kB]

Zmena rozpočtu č. 9 
Zmena rozpočtu - textová časť  [16464kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [1289kB]

Rozpočet mesta na rok 2018 a roky 2018 - 2020

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2018 bol schválený MsZ dňa 7.12.2017.

Rozpočet
Tabuľková časť [427 kB]
Programový rozpočet [1,29 MB]

Zmena rozpočtu č. 1 - 27.2.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [133kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [408kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 24.4.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [209kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [409kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 26.6.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [187kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [593kB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 29.6.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [37kB]

Zmena rozpočtu č. 5 - 20.7.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [143kB]

Zmena rozpočtu č. 6 - 30.8.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [208kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [594kB]

Zmena rozpočtu č. 7 - 2.10.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [171kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [99kB]
Programový rozpočet RO č. 7 [266kB]

Zmena rozpočtu č. 8 - 10.12.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [188kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [291kB]

Zmena rozpočtu č. 9 - 18.12.2018
Zmena rozpočtu - textová časť  [165kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2018
Monitorovacia správa - textová časť [1677kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [547kB]

Rozpočet mesta na rok 2017 a roky 2017 - 2019

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2017 bol schválený MsZ dňa 8.12.2016.

Rozpočet
Tabuľková časť [411 kB]
Programový rozpočet [903 kB]

Zmena rozpočtu č. 1- 28.2.2017
Zmena rozpočtu - textová časť  [109kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [425kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 25.4.2017
Zmena rozpočtu - textová časť  [109kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [194kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 20.6.2017
Zmena rozpočtu - textová časť  [169kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [124kB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 30.8.2017
Zmena rozpočtu - textová časť  [179kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť  [457kB]

Zmena rozpočtu č. 5 - 5.10.2017
Zmena rozpočtu - textová časť  [118kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2017
Monitorovacia správa - textová časť [1678kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [528kB]

Rozpočet mesta na rok 2016 a roky 2016 - 2018

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2016 bol schválený MsZ dňa 10.12.2015.

Rozpočet
Tabuľková časť [376 kB]
Programový rozpočet [991 kB] 

Zmena rozpočtu č. 1- 23.2.2016
Zmena rozpočtu - textová časť [114kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [355kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 19.4.2016
Zmena rozpočtu - textová časť [161kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [382kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 21.6.2016
Zmena rozpočtu - textová časť [170kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [372kB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 25.10.2016
Zmena rozpočtu - textová časť [171kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [399kB]

Zmena rozpočtu č. 5 - 8.12.2016
Zmena rozpočtu - textová časť [144kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [498kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2016
Monitorovacia správa - textová časť [1772kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [488kB]

Rozpočet mesta na rok 2015 a roky 2015 - 2017

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2015 bol schválený MsZ dňa 7.11.2014.

Rozpočet
Tabuľková časť [204 kB]
Programový rozpočet [992 kB] 

Zmena rozpočtu č. 1- 17.2.2015
Zmena rozpočtu - textová časť [107kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [214kB]

Zmena rozpočtu č. 2 - 3.3.2015
Zmena rozpočtu - textová časť [114 kB]

Zmena rozpočtu č. 3 - 28.4.2015
Zmena rozpočtu - textová časť [165kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [387kB]

Zmena rozpočtu č. 4 - 16.6.2015
Zmena rozpočtu - textová časť [166kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [382kB]

Zmena rozpočtu č. 5 - 25.8.2015
Zmena rozpočtu - textová časť [175kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [319kB]

Zmena rozpočtu č. 6 - 27.10.2015
Zmena rozpočtu - textová časť [174kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [370kB]

Zmena rozpočtu č. 7 
Zmena rozpočtu [117kB]

Zmena rozpočtu č. 8 
Zmena rozpočtu [136kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2015
Monitorovacia správa - textová časť [1531kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť[412kB]

Rozpočet mesta na rok 2014 a roky 2014 - 2016

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2014 bol schválený MsZ dňa 13.12.2013.

Rozpočet
Tabuľková časť [204 kB]
Programový rozpočet [1 472 kB] 

Zmena rozpočtu - 25.2.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [108 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [204 kB]

Zmena rozpočtu - 29.4.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [175 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [255 kB]

Zmena rozpočtu - 17.6.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [142 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [167 kB]

Zmena rozpočtu - 26.8.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [183 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [383 kB]

Zmena rozpočtu 
Zmena rozpočtu - textová časť [118 kB]

Zmena rozpočtu - 7.11.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [177 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [428 kB]

Zmena rozpočtu č. 7 - 27.11.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [156 kB]

Zmena rozpočtu č. 8 - 19.12.2014
Zmena rozpočtu - textová časť [134 kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2014
Monitorovacia správa - textová časť [1423kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [360kB]

Rozpočet mesta na rok 2013 a roky 2013 - 2015

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2013 bol schválený MsZ dňa 14.12.2012.

Rozpočet
Tabuľková časť  [442 kB]
Programový rozpočet [1 107 kB] 

Zmena rozpočtu - 28.2.2013
Zmena rozpočtu - textová časť [34 kB]

Zmena rozpočtu - 23.4.2013
Zmena rozpočtu - textová časť [181 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [424 kB]

Zmena rozpočtu - 18.6.2013
Zmena rozpočtu - textová časť [96 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [131 kB]

Zmena rozpočtu - 3.9.2013
Zmena rozpočtu - textová časť [152 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [343 kB]

Zmena rozpočtu - 22.10.2013
Zmena rozpočtu - textová časť [168 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [189 kB]

Monitorovacia správa - priebežné vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2013
Monitorovacia správa - textová časť [1543kB]
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľková časť [167kB]
 

Rozpočet mesta na rok 2012 a roky 2013 - 2014 

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2012 bol schválený MsZ dňa 9.12.2011.

Rozpočet
Tabuľková časť [200 kB]
Programový rozpočet [1 594 kB]

Zmena rozpočtu - 24.4.2012
Zmena rozpočtu - textová časť [176 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [222 kB]

Zmena rozpočtu - 13.6.2012
Zmena rozpočtu - textová časť [127 kB]

Zmena rozpočtu - 3.9.2012
Zmena rozpočtu - textová časť [120 kB]

Zmena rozpočtu - 18.9.2012
Zmena rozpočtu - textová časť [120 kB]

Zmena rozpočtu - 23.10.2012
Zmena rozpočtu - textová časť [225 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [453 kB]

Zmena rozpočtu - 18.12.2012
Zmena rozpočtu - textová časť [141 kB]
 

Rozpočet mesta na rok 2011 a roky 2012 - 2013 

Rozpočet mesta, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Pre r. 2011 bol schválený MsZ dňa 26.10.2010

Rozpočet
Tabuľková časť [226 kB]
Programový rozpočet[1 029 kB]  

Zmena rozpočtu - 19.4.2011
Zmena rozpočtu - textová časť [205 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [215 kB]

Zmena rozpočtu - 6.5.2011
Zmena rozpočtu - textová časť [155 kB]

Zmena rozpočtu - 21.6.2011
Zmena rozpočtu - textová časť [195 kB]

Zmena rozpočtu - 24.6.2011
Zmena rozpočtu - textová časť [153 kB]

Zmena rozpočtu - 10.8.2011
Zmena rozpočtu - textová časť [166 kB]

Zmena rozpočtu - 25.10.2011
Zmena rozpočtu - textová časť [282 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [183 kB]

Rozpočtové pravidlá
Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce [194 kB]  (schválené MsZ 21.6.2011)

Rozpočet mesta na rok 2010 a roky 2011 - 2012 

Pre r. 2010 bol schválený MsZ dňa 11.12.2009. 

Rozpočet
Rozpočet - textová časť [306 kB]
Tabuľková časť [393 kB]
Programový rozpočet [948 kB]

Zmena rozpočtu - 27.4.2010
Zmena rozpočtu - textová časť [210 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [366 kB]

Zmena rozpočtu - 26.10.2010
Zmena rozpočtu - textová časť [266 kB]
Zmena rozpočtu - tabuľková časť [212 kB]

Rozpočet mesta na rok 2009 a roky 2009 - 2011

Rozpočet
Rozpočet - textová časť [303 kB]
Rozpočet - tabuľková časť [278 kB]
Programový rozpočet [1 MB]