Mesto a jeho správa

O meste

Mesto v číslach, Symboly mesta, História mesta, Pamätihodnosti, Významné osobnosti, Družobné mestá, Dizajn manuál, Propagačné materiály, Fotogalérie a panorámy, Webkamery, Mapy mesta, Kontakty...

Samospráva

Primátor, Mestské zastupiteľstvo, Mestský úrad...

Transparentné mesto

Smernice, VZN, Verejné súťaže, Voľné miesta, Ako vybaviť..., Rozpočet a zmeny rozpočtu, Výročná správa a záverečný účet, Úradná tabuľa, Strategické dokumenty, Zverejňovanie dokumentov, Otázky, podnety, Prieskumy, ankety...

Projekty mesta

Schválené a bežiace projekty, Zrealizované investičné projekty, Zrealizované neinvestičné projekty, Dotácie mesta, Projektové zámery mesta...

Mestské organizácie

Mestská polícia, Služby mesta Michalovce, Technické a záhradnícke služby, Mestské kultúrne stredisko, TV Mistral...

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia, Nakladanie s komunálnymi odpadmi, Biologický odpad...