Revitalization of Kerta and Széphalom park

O projekte / About the project

Informácie o donoroch, výške projektového grantu, partneroch projektu a termínoch realizácie projektu... / Information about funders, the amount of the grant project, the project partners and the project deadlines...

Aktivity projektu / Activities of the project

Popis plánovaných spoločných aktivít projektu ... /  Description joint activities of the project ...

Implementácia projektu / Implementation of the project

Realizácia aktivít, podujatia, výsledky projektu ... / Implementation of the project activities, events, results of the project...

Fotodokumentácia projektu / Photos of the project

Fotodokumentácia realizácie aktivít projektu ... / Photos of implementation of project activities ...

 

Logo SKHU

 

 

 

 

 

 

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund.