Dochádzka poslancov

MsZ

 • Zasadnutie MsZ dňa:  

MsR

 • Zasadnutie MsR dňa: 

Komisie MsZ

 • Komisia dopravy a turizmu dňa: 12.1.2023
 • Komisia ochrany verejného záujmu dňa:
 • Komisia majetková dňa: 
 • Komisia bývania dňa: 25.1.2023
 • Komisia školstva, mládeže a športu dňa: 10.1.2023,
 • Komisia územného plánu a miestneho rozvoja dňa: 11.1.2023
 • Komisia kultúry dňa: 
 • Komisia sociálnych vecí a rodiny dňa:18.1.2023
 • Komisia životného prostredia a verejného poriadku dňa: 17.1.2023
 • Finančná komisia dňa: 
 • Zasadnutia redakčnej rady Michalovčana: 

Dochádzka na MsZ, MsR, komisiách MsZ - archív (2022,2021,2020, 2019, 2018)

Dochádzka na MsZ, MsR, komisiách MsZ - archív (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)