Správy z kontrol Hlavnej kontrolórky

2018

  • Správa zo dňa 08.06.2018 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 26.07.2018
  • Správa zo dňa 10.04.2018 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 24.04.2018
  • Správa zo dňa 25.01.2018 na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 27.02.2018