Zoznam poslancov

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva, zvolených na obdobie 2022 -  2026:

foto

titul, meno a priezvisko volebný obvod politická strana kontakt DOKUMENTY
Daniela BARKASI Doc. RNDr. Mgr. Daniela BARKASI, PhD 1 SMER-SD a SME rodina +421 905 193 126
daniela.barkasi@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 1127 kB] 

Patrik BASISTA Bc. Patrik BAŠISTA 2 HLAS-SD +421 918 857 949
patrikbasista@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 530 kB] 

Martin CORNEJ Ing. Martin ČORNEJ 2 SNS +421 910 294 852
cornejmartin@gmail.com 

Majetkové priznanie

[pdf - 613 kB] 

Jaroslav CURNY Mgr. Jaroslav ČÚRNY 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD
curny.j@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 370 kB] 

Jana DLUZANSKA Ing. Jana DLUŽANSKÁ 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD
jana.dluzanska@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 598 kB] 

Zuzana DOBRANSKA HARMANOVA JUDr. Zuzana DOBRANSKÁ HARMANOVÁ 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 915 931 334
zuzkaharman@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 747 kB] 

Maros ELKO MUDr. Maroš EĽKO 3 SMER-SD a SME rodina +421 907 514 061
maroelko@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 4 947 kB] 

Radovan GECI Radovan GECI 4 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 905 502 187
radovan.geci@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 1 544 kB] 

 Mirko GEJGUŠ PhDr., Ing. Mirko GEJGUŠ, PhD. 1 SMER-SD a SME rodina +421 918 533 001
gejgus@me.com

Majetkové priznanie

[pdf - 1 544 kB] 

Dušan GODA MUDr. Dušan GODA 2 Nezávislý kandidát +421 915 915 410
dusan.goda.468@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2 232 kB] 

Radmila HAJDUKOVÁ PaedDr. Radmila HAJDUKOVÁ 5 SMER-SD a SME rodina

+421 905 967 930
r.hajdukova@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 488 kB] 

Martin HORNAK  Ing. Martin HORŇÁK 6 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 903 632 825
martinhornak@post.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 350 kB] 

Filip KALAVSKÝ Ing. Filip KAĽAVSKÝ 5 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 944 175 915
kalavsky.f@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 1 061 kB] 

Jan KEREKES  Ing. Ján KEREKEŠ 4 Nezávislý kanditát +421 903 615 880
kerex@kerex.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 528 kB] 

ocenas Mgr.Lukáš Očenáš 2 SMER-SD  lukas.ocenas@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 5 872 kB] 

Stefan KVAK MUDr. Štefan KVAK 3 SMER-SD a SME rodina

 

Majetkové priznanie

[pdf - 4 536 kB] 

Jozef MAKOHUS MUDr. Jozef MAKOHUS 4 SMER-SD a SME rodina +421 905 347 452
makohus@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 5 971 kB] 

Jan MIHALECKO MUDr. Ján MIHALEČKO 2 Nezávislý kanditát +421 918 766 082
janmihalecko@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3 426 kB] 

Marek MICHAJLO Marek MICHAJLO 1 Nezávislý kanditát +421 905 454 959
marek.michajlo@ingema.sk

Majetkové priznanie

 

Eva MUCHOVA Ing. Eva MUCHOVÁ 6 SMER-SD a SME rodina +421 907 945 291
evamuchova1@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 1 360 kB] 

 Erik SIBAL JUDr., Ing. Erik SIBAL 5 Nezávislý kandidát +421 917 295 769
sibal@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3 329 kB] 

Jozef SOKOLOGORSKY Ing. Jozef SOKOLOGORSKÝ 1 SMER-SD a SME rodina +421 905 289 211
jozef.soky@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 779 kB] 

Timea SOTAKOVA JUDr. Tímea SOTÁKOVÁ 4 HLAS-SD a  Sme rodina +421 908 991 373
sotakova.timea@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 829 kB] 

Michal STRICÍK Doc.Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 5 Nezávislý kanditát +421 905 317 563
stricik@szm.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 656 kB] 

Jan VARADY Mgr. Ján VÁRADY 2 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD jando.varady@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 483 kB] 

 

Zloženie Mestskej rady v Michalovciach - členovia:

PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
Ing. Martin Čornej
MUDr. Ján Mihalečko
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová
Ing. Ján Kerekeš
JUDr. Tímea Sotáková
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Jozef Sokologorský

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce