Zoznam poslancov

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva, zvolených na obdobie 2022 -  2026:

foto

titul, meno a priezvisko volebný obvod politická strana kontakt DOKUMENTY
Daniela BARKASI Doc. RNDr. Mgr. Daniela BARKASI, PhD 1 SMER-SD a SME rodina +421 905 193 126
daniela.barkasi@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf -  8,83 MB] 

Patrik BASISTA Bc. Patrik BAŠISTA 2 HLAS-SD +421 918 857 949
patrikbasista@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,23 MB] 

Martin CORNEJ Ing. Martin ČORNEJ 2 SNS +421 910 294 852
martincornej@prosight.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3,63 MB] 

Jaroslav CURNY Mgr. Jaroslav ČÚRNY 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD
curny.j@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,60 MB] 

Jana DLUZANSKA Ing. Jana DLUŽANSKÁ 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD
jana.dluzanska@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,97 MB] 

Zuzana DOBRANSKA HARMANOVA JUDr. Zuzana DOBRANSKÁ HARMANOVÁ 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 915 931 334
zuzkaharman@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 3,22 MB] 

Maros ELKO MUDr. Maroš EĽKO 3 SMER-SD a SME rodina +421 907 514 061
maroelko@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 4,02 MB] 

Radovan GECI Radovan GECI 4 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 905 502 187
radovan.geci@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,17 MB] 

 Mirko GEJGUŠ PhDr., Ing. Mirko GEJGUŠ, PhD. 1 SMER-SD a SME rodina +421 918 533 001
gejgus@me.com

Majetkové priznanie

[pdf - 5,82 MB] 

Dušan GODA MUDr. Dušan GODA 2 Nezávislý kandidát +421 915 915 410
dusan.goda.468@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,98 MB] 

Radmila HAJDUKOVÁ PaedDr. Radmila HAJDUKOVÁ 5 SMER-SD a SME rodina

+421 905 967 930
r.hajdukova@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,56 MB] 

Martin HORNAK  Ing. Martin HORŇÁK 6 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 903 632 825
martinhornak@post.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3,28 MB] 

Filip KALAVSKÝ Ing. Filip KAĽAVSKÝ 5 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 944 175 915
kalavsky.f@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 2,87 MB] 

Jan KEREKES  Ing. Ján KEREKEŠ 4 Nezávislý kanditát +421 903 615 880
kerex@kerex.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3,88 MB] 

Miroslav  KISTY Mgr.art. Miroslav  KISTY 2 Nezávislý kanditát +421 917 551 269
ytsik1@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 7,43 MB] 

Stefan KVAK MUDr. Štefan KVAK 3 SMER-SD a SME rodina

 

Majetkové priznanie

[pdf - 4,28 MB] 

Jozef MAKOHUS MUDr. Jozef MAKOHUS 4 SMER-SD a SME rodina +421 905 347 452
makohus@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 7,74 MB] 

Jan MIHALECKO MUDr. Ján MIHALEČKO 2 Nezávislý kanditát +421 918 766 082
janmihalecko@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 9,77 MB] 

Marek MICHAJLO Marek MICHAJLO 1 Nezávislý kanditát +421 905 454 959
marek.michajlo@ingema.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 2,01 MB] 

Eva MUCHOVA Ing. Eva MUCHOVÁ 6 SMER-SD a SME rodina +421 907 945 291
evamuchova1@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3,83 MB] 

 Erik SIBAL JUDr., Ing. Erik SIBAL 5 Nezávislý kandidát +421 917 295 769
sibal@centrum.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3,28 MB] 

Jozef SOKOLOGORSKY Ing. Jozef SOKOLOGORSKÝ 1 SMER-SD a SME rodina +421 905 289 211
jozef.soky@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 9,89 MB] 

Timea SOTAKOVA JUDr. Tímea SOTÁKOVÁ 4 HLAS-SD a  Sme rodina +421 908 991 373
sotakova.timea@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 4,42 MB] 

Michal STRICÍK Doc.Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 5 Nezávislý kanditát +421 905 317 563
stricik@szm.sk

Majetkové priznanie

[pdf - 3,84 MB] 

Jan VARADY Mgr. Ján VÁRADY 2 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD jando.varady@gmail.com

Majetkové priznanie

[pdf - 6,57 MB] 

 

Zloženie Mestskej rady v Michalovciach - členovia:

PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
Ing. Martin Čornej
MUDr. Ján Mihalečko
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová
Ing. Ján Kerekeš
JUDr. Tímea Sotáková
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Jozef Sokologorský

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce