Zoznam poslancov

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva, zvolených na obdobie 2022 -  2026:

foto

titul, meno a priezvisko volebný obvod politická strana kontakt MAJETKOVÉ PRIZNANIE
Daniela BARKASI Doc. RNDr. Mgr. Daniela BARKASI, PhD 1 SMER-SD a SME rodina +421 905 193 126
daniela.barkasi@gmail.com
majetkove priznanie
Patrik BASISTA Bc. Patrik BAŠISTA 2 HLAS-SD +421 918 857 949
patrikbasista@gmail.com
majetkove priznanie
Martin CORNEJ Ing. Martin ČORNEJ 2 SNS +421 910 294 852
martincornej@prosight.sk
majetkove priznanie
Jaroslav CURNY Mgr. Jaroslav ČÚRNY 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD
curny.j@gmail.com
majetkove priznanie
Jana DLUZANSKA Ing. Jana DLUŽANSKÁ 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD
jana.dluzanska@gmail.com
majetkove priznanie
Zuzana DOBRANSKA HARMANOVA JUDr. Zuzana DOBRANSKÁ HARMANOVÁ 3 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 915 931 334
zuzkaharman@gmail.com
majetkove priznanie
Maros ELKO MUDr. Maroš EĽKO 3 SMER-SD a SME rodina +421 907 514 061
maroelko@gmail.com
majetkove priznanie
Radovan GECI Radovan GECI 4 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 905 502 187
radovan.geci@gmail.com
majetkove priznanie
 Mirko GEJGUŠ PhDr., Ing. Mirko GEJGUŠ, PhD. 1 SMER-SD a SME rodina +421 918 533 001
gejgus@me.com
majetkove priznanie
Dušan GODA MUDr. Dušan GODA 2 Nezávislý kandidát +421 915 915 410
dusan.goda.468@gmail.com
majetkove priznanie
Radmila HAJDUKOVÁ PaedDr. Radmila HAJDUKOVÁ 5 SMER-SD a SME rodina

+421 905 967 930
r.hajdukova@gmail.com

majetkove priznanie
Martin HORNAK  Ing. Martin HORŇÁK 6 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 903 632 825
martinhornak@post.sk
majetkove priznanie
Filip KALAVSKÝ Ing. Filip KAĽAVSKÝ 5 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD +421 944 175 915
kalavsky.f@gmail.com
majetkove priznanie
Jan KEREKES  Ing. Ján KEREKEŠ 4 Nezávislý kanditát +421 903 615 880
kerex@kerex.sk
majetkove priznanie
Miroslav  KISTY Mgr.art. Miroslav  KISTY 2 Nezávislý kanditát +421 917 551 269
ytsik1@gmail.com
majetkove priznanie
Stefan KVAK MUDr. Štefan KVAK 3 SMER-SD a SME rodina

 

majetkove priznanie
Jozef MAKOHUS MUDr. Jozef MAKOHUS 4 SMER-SD a SME rodina +421 905 347 452
makohus@centrum.sk
majetkove priznanie
Jan MIHALECKO MUDr. Ján MIHALEČKO 2 Nezávislý kanditát +421 918 766 082
janmihalecko@centrum.sk
majetkove priznanie
Marek MICHAJLO Marek MICHAJLO 1 Nezávislý kanditát +421 905 454 959
marek.michajlo@ingema.sk
majetkove priznanie
Eva MUCHOVA Ing. Eva MUCHOVÁ 6 SMER-SD a SME rodina +421 907 945 291
evamuchova1@centrum.sk
majetkove priznanie
 Erik SIBAL JUDr., Ing. Erik SIBAL 5 Nezávislý kandidát +421 917 295 769
sibal@centrum.sk
majetkove priznanie
Jozef SOKOLOGORSKY Ing. Jozef SOKOLOGORSKÝ 1 SMER-SD a SME rodina +421 905 289 211
jozef.soky@gmail.com
majetkove priznanie
Timea SOTAKOVA JUDr. Tímea SOTÁKOVÁ 4 HLAS-SD a  Sme rodina +421 908 991 373
sotakova.timea@gmail.com
majetkove priznanie
Michal STRICÍK Doc.Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 5 Nezávislý kanditát +421 905 317 563
stricik@szm.sk
majetkove priznanie
Jan VARADY Mgr. Ján VÁRADY 2 SAS,Progr.Slovensko, Šanca, Dobra voľba a umiernení, SPOLU-OD jando.varady@gmail.com majetkove priznanie

 

Zloženie Mestskej rady v Michalovciach - členovia:

PhDr. Ing. Mirko Gejguš, PhD.
Ing. Martin Čornej
MUDr. Ján Mihalečko
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová
Ing. Ján Kerekeš
JUDr. Tímea Sotáková
MUDr. Jozef Makohus
Ing. Jozef Sokologorský

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce