Registre

Názov Typ Kategória
Denné centrum - DC1 Sociálne služby
Denné centrum - DC2 Sociálne služby
Denné centrum - DC3 Sociálne služby
Denné centrum - DC4 Sociálne služby
Denné centrum - DC5 Sociálne služby
Denné centrum - DC6 Sociálne služby
Denné centrum - DC7 Sociálne služby
Denné centrum - DC8 Sociálne služby
Denné centrum - DC9 Sociálne služby
Filantropia Michalovsko - Košickej eparchie Sociálne služby
Nová cesta, o.z. Sociálne služby
Odľahčovacia služba Sociálne služby
Opatrovateľská služba Sociálne služby
OZ Pozdrav Sociálne služby
Pomoc rodine, o.z. Sociálne služby
Prepravná služba - Mobilites, n.o. Sociálne služby
Pro Mente , n.o. Sociálne služby
Slovenská únia slochovo postihnutých Sociálne služby
Slovenský zväz telesne postihnutých Sociálne služby
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Sociálne služby
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Sociálne služby