Registre

Názov Typ Kategória
1. Basket Klub Michalovce Športové kluby
AFK TOPOĽANY Športové kluby
ANIMA - Domov sociálnych služieb pre deti Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb ANIMA - DSS
Atletický klub AC Michalovce Športové kluby
ATLETICKÝ ŠK COMENIUM PRI IV. ZŠ v Michalovciach Športové kluby
Banková budova Pamätihodnosti
Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray Pamätihodnosti
Benu (Humenská cesta) Lekárne
Benu (OC Zemplín) Lekárne
BOXING CLUB ZEMPLÍN Michalovce 1950 Športové kluby
Bridžový klub Michalovce Športové kluby
Budova Groszovho paláca Pamätihodnosti
Budova starého súdu Pamätihodnosti
Budova Zlatého býka Pamätihodnosti
Bývalá banka - dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom (pod kupolou) Pamätihodnosti
Centrum pre deti a rodiny Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
Cirkev adventistov siedmeho dňa Cirkvi
Cirkev bratská Cirkvi
CLUB MLADÝCH GODŽU RYU KARATE Športové kluby
CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
CMŠ sv. Terezky Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
CZŠ sv. Michala Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Decima Lekárne
Denné centrum - DC1 Sociálne služby
Denné centrum - DC10 Sociálne služby
Denné centrum - DC2 Sociálne služby
Denné centrum - DC3 Sociálne služby
Denné centrum - DC4 Sociálne služby
Denné centrum - DC5 Sociálne služby
Denné centrum - DC6 Sociálne služby
Denné centrum - DC7 Sociálne služby
Denné centrum - DC8 Sociálne služby
Denné centrum - DC9 Sociálne služby
Denný stacionár sv. Kláry Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Arcidiecézna charita Košice
Detské jasle (ZSD) Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
Dr. Max (P. O. Hviezdoslava) Lekárne
Dr. Max (Sobranecká cesta) Lekárne
Dvojo z Mihaľovec Folklórne súbory
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, pobočka Michalovce Školy a vzdelávacie zariadenia Vysoké školy
EURÓPSKY HORTINGOVÝ ZVÄZ - MMA Športové kluby
Evanielická cirkev a.v. Cirkvi
Evanjelická cirkev metodistická Cirkvi
Farmácia Lekárne
Filantropia Michalovsko - Košickej eparchie
FITNESS CENTRUM BERDY Michalovce Športové kluby
FLORBALOVÝ KLUB Michalovce Športové kluby
Fortuna Lekárne
FS Jurošík Folklórne súbory
Gréckokatolícka cirkev Cirkvi
Gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky Pamätihodnosti
Gréckokatolícky Chrám sv. Ducha z rokov 1934 - 1935, postavený v neobyzantskom slohu Pamätihodnosti
Gymnázium Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Gymnázium Pavla Horova Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Handball Club winLand Michalovce Športové kluby
HK Dukla Ingema Michalovce Športové kluby
HK MLÁDEŽ MICHALOVCE Športové kluby
Hnojňane z Mihaľovec Folklórne súbory
Hvezdáreň v Michalovciach Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
Charitný dom Eriky Jakabovej – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Imricha Halása Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Juraja Jendžeľovského - Špeciálne zariadenie Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča - Zariadenie pre seniorov Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
I. ZŠ, Ul. T. J. Moussona Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Idea Lekárne
II. ZŠ, Ul. J. Švermu Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
III. ZŠ, Ul. Moskovská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
IUVENTA Michalovce Športové kluby
IV. ZŠ, Komenského Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
JACHT KLUB ŠÍRAVA Športové kluby
JACHT KLUB TATUM Športové kluby
Jasmine Lekárne
Kamilka Lekárne
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho Pamätihodnosti
Kino Centrum Mestské organizácie
KLUB VETERÁNOV V HÁDZANEJ Športové kluby
KLUB VOJAKOV V ZÁLOHE (KVvZ) Michalovce Športové kluby
KST Turista Michalovce Športové kluby
Lekáreň sv. Jakuba Lekárne
Lekárska pohotovosť - LSPP pre deti a dorast v Michalovciach Lekárska pohotovosť
LSPP pre dospelých v Michalovciach Lekárska pohotovosť
MARLAU Športové kluby
Mestská polícia Mestské organizácie
Mestské kultúrne stredisko Mestské organizácie
Mestský úrad Michalovce Úrady a inštitúcie
MFK Zemplín Michalovce Športové kluby
MHK JUNIOR Michalovce Športové kluby
Mihaľovski nevesti i beťare Folklórne súbory
MICHALOVSKÁ HOKEJBALOVÁ ÚNIA Športové kluby
MMA Michalovce Športové kluby
Močaranka Folklórne súbory
Motovia moto club Športové kluby
MŠ, Ul. F. Kráľa Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. J. A. Komenského Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. J. Švermu Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. Leningradská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. Masarykova Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. mlynská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. S. H. Vajanského Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
MŠ, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Materské školy a predškolské zariadenia
Nezábudka Lekárne
Nová cesta, o.z.
Obchodná akadémia Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Obvodný úrad Michalovce Úrady a inštitúcie
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce Úrady a inštitúcie
Odľahčovacia služba
Olympijský klub Michalovce Športové kluby
Opatrovateľská služba
OZ NÁVRATY Športové kluby
OZ Pozdrav
Pallotíni - Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Cirkvi
PETANG KLUB ŠÍRAVA Športové kluby
Pharmacia Lekárne
PLAVECKÝ KLUB ORCA Michalovce Športové kluby
Pomoc rodine, o.z.
Pôvodne gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie zo 14. storočia Pamätihodnosti
Pravoslávna eparchia v Michalovciach Cirkvi
Prepravná služba - Mobilites, n.o. Sociálne služby
Pro Mente , n.o.
Prvý michalovský klub slovenských turistov Športové kluby
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Zdravotníctvo
Radnica z roku 1928 - sídlo Mestského úradu v Michalovciach Pamätihodnosti
Red Dragon Športové kluby
Reformovaná kresťanská cirkev Cirkvi
Rehoľa redemptoristov Cirkvi
Rímskokatolícka cirkev Cirkvi
Rozmarín Lekárne
Saleziáni dona Bosca Michalovce Cirkvi
Salus Lekárne
Sanamus Lekárne
SEIKEN KLUB Michalovce Športové kluby
Seniora - VÁNOK Folklórne súbory
Schneider Lekárne
Slovenská únia slochovo postihnutých
Slovenský červený kríž - Azylový dom Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
Slovenský zväz telesne postihnutých
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Služby mesta Michalovce, s.r.o. Mestské organizácie
SOŠ obchodu a služieb Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ sv. Cyrila a Metoda Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
SOŠ technická Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Spojená ZŠ internátna, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
Stráňany Lekárne
Stredná zdravotnícka škola Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
STRELECKÝ KLUB MULTI (SKM) Michalovce Športové kluby
Súbor Zemplín Folklórne súbory
Súkromná hotelová akadémia - Dufincova Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Súkromná stredná priemyselná škola odevná Michalovce Školy a vzdelávacie zariadenia Stredné školy
Super lekáreň Lekárne
Svet zdravia a.s. Nemocnica Michalovce Zdravotníctvo
Svojina Folklórne súbory
SZUŠ TALENT-UM, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
SZUŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
ŠaK ZEMPLÍN Michalovce Športové kluby
ŠK BODU JUDO Michalovce Športové kluby
ŠK MADA BULÍK Michalovce Športové kluby
ŠK ZEMPLÍN Michalovce – SILOVÝ TROJBOJ Športové kluby
Školské výpočtové stredisko Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
ŠPORTOVÝ KICKBOX KLUB Michalovce Športové kluby
Športový klub stolného tenisu v Michalovciach Športové kluby
ŠPORTOVÝ KLUB ZEMPLÍN ODDIEL JUDO Michalovce Športové kluby
ŠSK MLÁDEŽ MICHALOVCE Športové kluby
Technické a záhradnícke služby Mestské organizácie
Televízia MISTRAL Mestské organizácie
TENNIS JUNIOR TEAM Michalovce Športové kluby
Tilia Lekárne
TJ SOKOL MOČARANY Športové kluby
TJ ŠTART ODETA Michalovce Športové kluby
TK GRÁCIA Michalovce Športové kluby
TK LOBAX Športové kluby
TRI – CLUB MKM Michalovce Športové kluby
U Apolóna Lekárne
U samaritána Lekárne
UFO Klub Michalovce Športové kluby
ÚTULOK v Baškovciach Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb ANIMA - DSS
V. ZŠ, Ul. školská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VI. ZŠ, Ul. okružná Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VIHORLATSKÝ HOROLEZECKÝ KLUB Športové kluby
VII. ZŠ, Ul. Krymská Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VIII. ZŠ, Ul. Kpt. Nálepku Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy
VOLEJBALOVÝ KLUB Michalovce Športové kluby
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Školy a vzdelávacie zariadenia Vysoké školy
Základy rotundy v areáli Zemplínskeho múzea Pamätihodnosti
Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Zariadenia a služby poskytované Mestom
Zariadenie podporovaného bývania Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Integra
Zariadenie pre seniorov Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Zariadenia a služby poskytované Mestom
Zariadenie pre seniorov Minerva n.o. Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Zariadenia a služby poskytované Mestom
Záujmová skupina priateľov lukostreľby Michalovce Športové kluby
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
ZEMPLÍN WORKOUT MICHALOVCE Športové kluby
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Školy a vzdelávacie zariadenia Záujmovo-vzdelávacie inštitúcie
Zemplínski heligonkári Folklórne súbory
ZUŠ, Štefánikova Školy a vzdelávacie zariadenia Základné školy