Denné centrum - DC7

Okružná 3657
071 01 Michalovce


Deň Doobeda Poobede
Pondelok 9:00 - 12:00
Utorok
Streda 13:00 - 16:00
Štvrtok
Piatok

Popis

 

 

 

 

 

 

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a poskytuje sa
   a) sociálne poradenstvo,
   b) zabezpečuje záujmová činnosť.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.749226170029516 / E 21.909390944396932