Nezamestnanosť v meste

Nezamestnanosť v meste a jej vývoj

(Zdroj ÚPRaSV, 2012)
 

  

 
(Zdroj ÚPRaSV, 2012)

 

Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania

 
(Zdroj ÚPRaSV, 2012)

 

Priemerná mesačná mzda fyzickej osoby v roku 2011

 
(Zdroj ŠÚ, 2012)