Registre

Názov Typ Kategória
Kino Centrum Mestské organizácie
Mestská polícia Mestské organizácie
Mestské kultúrne stredisko Mestské organizácie
Služby mesta Michalovce, s.r.o. Mestské organizácie
Technické a záhradnícke služby Mestské organizácie
Televízia MISTRAL Mestské organizácie