Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2023

 • Ročník  XXXIV - Číslo 1 -  5. januára 2023  [PDF - 1,00 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 2 - 20. januára 2023  [PDF - 1,65 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 3 -  3. februára 2023  [PDF - 1,57 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 4 -  17. februára 2023  [PDF - 2,15 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 5 -  3. marca 2023  [PDF - 3,69 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 6 -  17. marca 2023  [PDF - 1,61 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 7 -  31. marca 2023  [PDF - 1,63 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 8 -  14. apríl 2023  [PDF - 2,14 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 9 -  28. apríl 2023  [PDF - 2,09 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 10 - 12. máj 2023  [PDF - 1,70 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 11 - 26. máj 2023  [PDF - 1,87 MB]