Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2023

  • Ročník  XXXIV - Číslo 1 -  5. januára 2023  [1,00 MB]
  • Ročník  XXXIV - Číslo 2 -  20. januára 2023  [1,65 MB]