Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2021

  • Ročník  XXXII - Číslo 1 -  8. januára 2021  [1,03 MB]
  • Ročník  XXXII - Číslo 2 -  22. januára 2021  [1,09 MB]
  • Ročník  XXXII - Číslo 3 -  5. februára  2021  [1,30 MB]
  • Ročník  XXXII - Číslo 4 -  19. februára  2021  [1,20 MB]
  • Ročník  XXXII - Číslo 5 -  5. marca 2021  [1,02 MB]
  • Ročník  XXXII - Číslo 6 -  19. marca 2021  [0,97 MB]
  • Ročník  XXXII - Číslo 7 -  19. marca 2021  [1,35 MB]