Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2021

 • Ročník  XXXII - Číslo 1 -  8. januára 2021  [1,03 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 2 -  22. januára 2021  [1,09 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 3 -  5. februára  2021  [1,30 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 4 -  19. februára  2021  [1,20 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 5 -  5. marca 2021  [1,02 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 6 -  19. marca 2021  [0,97 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 7 -  1. apríla 2021  [1,35 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 8 -  16. apríla 2021  [1,20 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 9 -  30. apríla 2021  [1,39 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 10 -  14. mája 2021  [1,80 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 11 -  28. mája 2021  [1,14 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 12 -  11. jún 2021  [1,42 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 13 - 25. jún 2021  [1,32 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 14 - 9. júl 2021 [1,43 MB]
 • Ročník  XXXII - Číslo 15 - 23. júl 2021 [1,27 MB]