Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2022

  • Ročník  XXXIII - Číslo 1 -  7. januára 2022  [1,09 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 2 -  21. januára 2022  [1,12 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 3 -  4. februára 2022  [1,64 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 4 -  18. februára 2022  [1,41 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 5 -  4. marca 2022  [1,27 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 6 - 18. marca 2022  [1,69 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 7 - 1. apríl 2022  [1,56 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 8 - 14. apríl 2022  [1,50 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 9 - 29. apríl 2022  [1,93 MB]
  • Ročník  XXXIII - Číslo 10 - 13. mája 2022  [1,65 MB]