Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2024

  • Ročník  XXXV - Číslo 1 -  5. januára 2024  [PDF - 1,31 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 2 -  19. januára 2024  [PDF - 2,13 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 3 -  2. februára 2024  [PDF - 2,02 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 4 -  16. februára 2024  [PDF - 2,10 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 5 -  1. marca 2024  [PDF - 1,93 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 6 -  15. marca 2024  [PDF - 2,12 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 7 -  28. marca 2024  [PDF - 3,80 MB]
  • Ročník  XXXV - Číslo 8 -  12. apríla 2024  [PDF - 2,20 MB]