Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2023

 • Ročník  XXXIV - Číslo 1 -  5. januára 2023  [PDF - 1,00 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 2 - 20. januára 2023  [PDF - 1,65 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 3 -  3. februára 2023  [PDF - 1,57 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 4 -  17. februára 2023  [PDF - 2,15 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 5 -  3. marca 2023  [PDF - 3,69 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 6 -  17. marca 2023  [PDF - 1,61 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 7 -  31. marca 2023  [PDF - 1,63 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 8 -  14. apríl 2023  [PDF - 2,14 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 9 -  28. apríl 2023  [PDF - 2,09 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 10 - 12. máj 2023  [PDF - 1,70 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 11 - 26. máj 2023  [PDF - 1,87 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 12 - 9. júna 2023  [PDF - 2,18 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 13 - 23. júna 2023  [PDF - 1,66 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 14 - 7. júl 2023  [PDF - 2,3 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 15 - 21. júl 2023  [PDF - 3,38 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 16 - 4. august 2023  [PDF - 2,63 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 17 - 18. august 2023  [PDF - 2,39 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 18 - 31. august 2023  [PDF - 2,55 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 19 - 14. september 2023  [PDF - 2,53 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 20 - 29. september 2023  [PDF - 1,7 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 21 - 13. október 2023  [PDF - 1,95 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 22 - 27. október 2023  [PDF - 13 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 23 - 10. november 2023  [PDF - 1,55 MB]
 • Ročník  XXXIV - Číslo 24 - 24. november 2023  [PDF - 3,45 MB]