Aktuálny ročník

Dvojtýždenník občanov Michaloviec v PDF formáte

Rok 2022

 • Ročník  XXXIII - Číslo 1 -  7. januára 2022  [1,09 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 2 -  21. januára 2022  [1,12 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 3 -  4. februára 2022  [1,64 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 4 -  18. februára 2022  [1,41 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 5 -  4. marca 2022  [1,27 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 6 - 18. marca 2022  [1,69 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 7 - 1. apríl 2022  [1,56 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 8 - 14. apríl 2022  [1,50 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 9 - 29. apríl 2022  [1,93 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 10 - 13. mája 2022  [1,65 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 11 - 27. mája 2022  [1,61 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 12 - 10. jún 2022  [1,68 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 13 - 24. jún 2022 [1,31 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 14 - 7. júl 2022 [1,61 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 15 - 22. júl 2022 [1,75 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 16 - 5. august 2022 [1,60 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 17 - 19. august 2022 [1,87 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 18 - 2. september 2022 [1,81 MB]
 • Ročník  XXXIII - Číslo 19 - 16. september 2022 [2,90 MB]