Európske mesto športu 2019

Šport v Michalovciach

Športová infraštruktúra, register športových klubov, koncepcia športu mesta Michalovce do roku 2025, dotácie mesta pre športové kluby na rok 2019

Kandidatúra mesta

List - uchádzanie sa o titul EMŠ 2019, rozhodnutie ACES Europe, návšteva komisárov ACES Europe

Kalendár športových podujatí

Plánované športové aktivity a športové podujatia v prvom polroku 2019 v prehľadnej tabuľke, skutočné trenmíny podujatí sa môžu  ešte zmeniť

Aktivity EMŠ 2019

Prehľad uskutočnených aktivít v rámci  Európskeho mesta  športu 2019

Propagácia EMŠ 2019

Logo, brožúry a prezentácie mesta ako Európskeho mesta  športu 2019, tlačové správy, fotogalérie EMŠ 2019