Triedený zber komunálnych odpadov

Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu

Ponúkame obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch aplikáciu, ktorou si uľahčia  triedenie odpadu. Ide o mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu, ktorá prakticky nahrádza tlačené zberové kalendáre. Jej používanie je bezplatné a jednoduché. Obyvateľ si ju stiahne do telefónu s OS Android alebo iOS, zo zoznamu si vyberie svoje mesto - Michalovce (a konkrétny obvod 1, 2, 3, 4 5 a 6  podľa svojho bydliska - ulice) a aplikácia mu prostredníctvom notifikácie vždy pripomenie blížiaci sa zber triedeného odpadu.

Jednotlivé obvody sú zverejnené v aplikácii aj na webovej stránke mesta: https://www.michalovce.sk/sk/clanok/rozdelenie-obvodov-a-vyvoz-odpadov

Kalendáre za jednotlivé obvody:

Obvod č. 1 [PDF - 19 130 kB] 
Obvod č. 2 [PDF - 18 966 kB] 
Obvod č. 3 [PDF - 19 009 kB] 
Obvod č. 4 [PDF - 18 945 kB] 
Obvod č. 5 [PDF - 18 966 kB] 
Obvod č. 6 [PDF - 18 945 kB] 

Rozdelenie obvodov a vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu

Certifikát za rok 2023

Mesto Michalovce, ako súčasť systému ENVI – PAK  má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO2, ktorú ENVI – PAK  za rok 2023 dosiahol  v množstve
61 388 000 kg. Táto úspora  predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo  priemerné auto, ak by prešlo  227 476 773 km, a teda 5 676-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá  spoločnosťou BIO by Deloitte  pre 25 európskych  organizácií zodpovednosti výrobcov  združených v asociácii PRO EUROPE.  

Cieľom systému ENVI – PAK je, aby narastalo množstvo vytriedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu  mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Napriek celoslovenskému trendu poklesu vyzbieraných a zhodnotených množstiev odpadov sa podarilo udržať nadpriemernú mieru zberu, a to v rozsahu 56,93 kg na obyvateľa, čo je o 3,33 kg viac ako celoslovenský priemer. Z vyzbieraných množstiev bolo 97 % zhodnotených alebo zrecyklovaných. Až 96 % zhodnotenia odpadov sa uskutočnilo v rámci Európskej únie  a Slovenska, čím bol dosiahnutý cieľ šetriť  prírodné zdroje a zároveň  eliminovať najazdené kilometre pri preprave odpadu do tretích krajín.

Čisté životné prostredie bez odpadov, šetrenie primárnych zdrojov a znižovanie skládkovania sú súčasťou trvalej udržateľnosti.  Aj tieto údaje dokazujú, že aj občanom nášho mesta nie je životné prostredie ľahostajné.

 

certifikát

Cirkulárna mapa Michaloviec

Cirkulárnu mapu Michaloviec 2021 vytvorili žiaci 5.A zo ZŠ Pavla Horova Michalovce,
pod vedením učiteľky Petry Tanuškovej.
Grafický dizajn: ©Zuzana Uhalová Ambasádori projektu: Adela a Viktor Vinczeoví
Návrhy na aktualizáciu mapy posielajte na: petra.tanuskova@teachforslovakia.sk

Mapa

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Plasty sú najpoužívanejším materiálom nášho každodenného života a nachádzame ich naozaj skoro všade, v medicíne, stavebníctve, doprave, kozmetike, oblečení aj v obalovom priemysle. Podľa viacerých zdrojov patrí práve obalový priemysel medzi najväčších producentov plastov v Európe*. Všetky plastové obaly a výrobky na trhu EÚ musia byť vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby boli bezpečné a neohrozovali zdravie ľudí.

Hlavnou surovinou na ich výrobu je neobnoviteľný zdroj – ropa. Plast je všestranný, ľahký, flexibilný materiál, je cenovo dostupný a má veľa užitočných vlastností. Ich najdôležitejšou funkciou je funkcia ochranná, používa sa na balenie tovaru, uchováva potraviny čerstvé, predlžuje ich trvanlivosť, zachováva ich kvalitu, chráni ich pred vonkajšími vplyvmi.

Plastov je mnoho druhov. Aj napriek tomu, že ľuďom denne prejdú rukami desiatky plastových obalov, mnohí nepoznajú význam symbolov, ktorými sa označujú. Nie každý plast je recyklovateľný rovnako ľahko.

Posvieťme si na materiálové zloženie plastov:

 • Ľahko recyklovateľné
 • Stredne ťažko recyklovateľné
 • Ťažko recyklovateľné
 • Veľmi ťažko recyklovateľné

Z PET (polyetyléntereftalát) je vyrobená väčšina obalov určených na pitie, ako napríklad nápojové fľaše na minerálky, sódu, mlieko, ako aj fľaše na ocot, či olej, niektoré fľaše na šampóny a ústne vody, dózy na potraviny, potravinové plastové nádoby. PET tvoria spomedzi všetkých plastov približne 11 %.
Zaujímavosťou je, že ide o jeden z najľahšie recyklovateľných plastov. Z použitých PET sa vyrábajú aj textílie, napr. flísové bundy či koberčeky do auta.

HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) sa najčastejšie používa na výrobu fliaš na kozmetické, čistiace, pracie či bieliace prostriedky, obalov na destilovanú vodu, aviváž, bandasiek, vrchnákov na fľaše. Používa sa aj v potravinárstve, napr. na niektoré obaly na džúsy, kelímky na margarín. Medzi plastmi je zastúpený 14 %. Výnimočnou vlastnosťou je, že HDPE je tuhý a odolný materiál a je ľahko recyklovateľný. Má dobrú chemickú odolnosť, čo znamená, že nereaguje s potravinami, nápojmi alebo chemikáliami, ktoré sa v nich nachádzajú. Znesie extrémnejšie teploty ako PET, horúce aj studené. HDPE je možné opätovne použiť či recyklovať.

PVC (polyvinylchlorid) sa najčastejšie používa na výrobu euroobalov, hračiek, obalových materiálov, plastových obrusov, tašiek či plastových obalov na ovocie či zeleninu. Približne 5 % plastových výrobkov a obalov je vyrobených z PVC. PVC sa líši od iných plastov tým, že obsahuje chlór ako jeden z hlavných prvkov. Je ľahký a veľmi pevný. Využitie má aj v stavebníctve, zdravotníctve a v elektronike. Z PVC sú vyrobené aj kreditné karty, nafukovacie bazény, WC dosky, linoleum či okenné rámy. PVC patrí z pohľadu recyklácie medzi najproblematickejší typ plastu,  dokonca nie je vhodný ani na energetické zhodnotenie, nakoľko pri jeho spaľovaní dochádza k uvoľneniu chlóru a karcinogénnych dioxíov.

Z LDPE (polyetylén s nízkou hustotou) sa najčastejšie vyrába baliaca fólia, nákupné igelitové tašky, mikroténové vrecká, bublinkové fólie, flexibilné fľaše, vrecia na odpad. Až 20 % plastových obalov a výrobkov je z polyetylénu s nízkou hustotou. Pozitívom je, že LDPE je odolný, flexibilný, recyklovateľný a neuvoľňuje škodlivé chemikálie, vďaka čomu je bezpečnou voľbou pre priamy styk s potravinami. Preto sa najčastejšie používa na ich balenie. Je stredne ťažko recyklovateľný.

PP (polypropylén) sa najčastejšie využíva na výrobu boxov na jedlo, kelímkov na jogurty, tvaroh, smotanu, obalov na kečup či hračiek. V PP vrecku nájdete ryžu i cestoviny, keksy či čokoládové tyčinky. Medzi plastmi je zastúpený 19 %. Polypropylén je termoplast. Hlavnou vlastnosťou je, že má oveľa vyššiu teplotu topenia ako PET, HDPE a LDPE. Z polypropylénu sa vyrábajú aj vedrá, prepravky, kvetináče, záhradný nábytok, či odpadkové koše, ktoré po doslúžení patria na zberný dvor. Tiež sa recykluje stredne ťažko.

PS (polystyrén) slúži na výrobu penových pohárov, obalov na mäso, obalov na slané a sladké pochutiny, baliacich výplní, obalov na jedlo a nápoje, riadu vhodného do mikrovlnky. Polystyrénu je medzi plastmi 6 %. Zaujímavosťou je jeho všestrannosť. Ide o ľahký a pevný materiál, ktorý možno ľahko rozoznať ako biele penové obaly a používa sa aj pri balení potravín so sebou. Recykluje sa len v obmedzenej miere.

Do kategórie Others (ostatné) zahŕňame všetky plasty, ktoré nepatria do kategórií 1 až 6. Môžeme tu nájsť aj kombináciu prvých šiestich druhov plastov. Príkladom sú napríklad lego kocky, dojčenské fľaše, galóny na vodu. Až štvrtina všetkých plastov (25 %) patrí do tejto kategórie. Najčastejšie sa z neho vyrábajú rôzne obaly, ale tiež kompaktné disky, kryt CD alebo DVD, lekárske skladovacie nádoby, umelé trávniky, autodiely či puklice z áut.

Prečo by sme mali zodpovedne pristupovať k triedeniu plastov?

Mnohí z nás sme sa stretli s voľne pohodenými plastmi či iným odpadom v prírode, vo vodných tokoch, moriach a oceánoch. Preto je veľmi dôležité zaobchádzať s nimi s rozumom a čo najzodpovednejšie ich triediť tam, kam patria – do žltých kontajnerov alebo vriec. Dôležitý je aj výber výrobkov v takých plastových obaloch, ktoré sú viacnásobne použiteľné a ľahko recyklovateľné.

 • Plasty sa vyrábajú z ropy a ich výroba je obmedzená jej celkovými zásobami.
 • Pokiaľ skončia vyhodené v prírode alebo na skládke, rozkladajú sa 100 až 1000 rokov, znečisťujú rieky, oceány a prírodu.
 • Plast je trvácny materiál, výrobky z neho je preto potrebné používať opakovane a čo najdlhšie.
 • Len správne vytriedené plasty môžeme recyklovať. Recykláciou dostanú šancu na nový život a použitie v podobe nových produktov. Recyklácia je úspornejšia než výroba plastu z ropy. Triedenie redukuje množstvo komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach.

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch PDF [0,4 MB]

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Sezóna nanukov a zmrzliny je tu. Viete správne vytriediť ich obaly?

Zmrzlinu v rôznych podobách si počas letných mesiacov doprajeme takmer všetci – či už sú to nanuky, mrazené dezerty alebo klasická zmrzlina podávaná v kornútku. Tieto mrazené pochúťky sa balia do rôznych typov obalov a občas sa stáva, že ich vyhodíme do nesprávneho koša. Aby sa týmto triediacim omylom predchádzalo, OZV ENVI - PAK  pravidelne vzdeláva ľudí a učí ich, ako jednotlivé druhy obalov správne vytriediť.

Zmrzlina k nám prišla z Číny
Zmrzlina má dlhú a pestrú históriu, ktorá siaha až do obdobia okolo 200 rokov pred naším letopočtom. Prvé zmienky o zmrzline pochádzajú z Číny, kde sa ryžová zmes s mliekom a snehom podávala ako delikatesa. V starovekom Ríme sa cisári osviežovali ľadom zmiešaným s ovocnými šťavami a medom. Počas stredoveku sa zmrzlina rozšírila do Európy, pričom priekopníkmi v jej výrobe boli Taliani. Vďaka nim sa zmrzlina dostala v 19. storočí aj na naše územie a stala sa obľúbeným letným osviežením.

Najobľúbenejšia je čokoládová
Na Slovensku (podľa posledných údajov z roku 2022) zje každý jeden z nás ročne 2,6 kg zmrzliny. Podľa prieskumu agentúry Go4Insight si počas leta dopraje zmrzlinu až 94 % Slovákov a Sloveniek. Milovníkov zmrzliny, ktorí si ju doprajú niekoľkokrát do týždňa, je dokonca až 40 %. Dominujú klasické príchute: čokoládová, vanilková a citrónová. Najobľúbenejšie sú na Slovensku rôzne druhy nanukov, ale nezaostáva ani klasická „kopčeková“ zmrzlina.

K správnemu triedeniu napomôžu označenia na obaloch
Leto je okrem iného aj sezónou zmrzlinových výrobkov, čím logicky pribúda aj množstvo odpadu z týchto pochutín. Správne triedenie prispieva k udržateľnosti a ochrane životného prostredia, preto je dôležité, aby sme naň dbali všetci a snažili sa aj týmto spôsobom eliminovať množstvo odpadu, ktoré končí v zmesovom kontajneri a je odsúdené na skládku.

Nanuky, zmrzliny či rôzne mrazené dezerty sú balené do rôznych typov obalov: od plastových cez papierové až po také, ktoré sa skladajú z kombinácie viacerých materiálov. Je dôležité naučiť sa tieto obaly správne rozlišovať. „Spotrebiteľom preto odporúčame, aby si pozorne pozreli recyklačné symboly, ak sú na obale uvedené, a pri triedení sa nimi riadili. Vo viacerých mestách a obciach sa plasty, nápojové kartóny aj kovové obaly triedia spoločne do žltých nádob. To nám značne zjednodušuje rozhodnutie, do ktorého kontajnera obal vyhodiť,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK a ďalej dopĺňa: „Sú však aj samosprávy, v ktorých sa tieto obaly triedia samostatne, preto je vždy potrebné sa riadiť pravidlami obce, kde sa nachádzame.“

Odpad a obaly zo zmrzliny, nanukov a mrazených dezertov je dôležité správne vytriediť, aby sa následne zabezpečila ich adekvátna recyklácia. „Aj pri týchto obaloch platí základné pravidlo poctivého triedenia. Všetko, čo sa z obalu dá oddeliť, treba oddeliť a vytriediť samostatne. Navyše, obaly od nanukov či zmrzlinových dezertov – rôzne tégliky či plastové nádobky netreba umývať, stačí ich zbaviť zvyškov. Inak by sme zbytočne plytvali vodou, keďže pri samotnej recyklácii dochádza k čisteniu materiálov,“ dodáva Katarína Kretter.

plagat

Ako správne triediť obaly od kávy?

plagat

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Ako správne vytriediť obaly od syrov?

Ako spravne vytriedit obaly od syrov

Ako správne vytriediť obaly od rýb a rybích výrobkov?

Plagát

Ako správne vytriediť obaly od mlieka a mliečnych výrobkov?

Plagát

Len stlačený odpad je dobrý odpad

Len stlačený odpad je dobrý odpad

Čo kam patrí?

Rolka z toaletného papiera, obal zo zubnej pasty, polystyrén alebo staré oblečenie. Vedel by si vytriediť tieto veci? Nechaj to na nás, v krátkych videách Čo kam patrí? ti efektívne vysvetlíme ako, čo, kam a prečo.

 


 

 


 

 

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu  kovov

 

04.06.2020 - Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu

09.05.2019 - Od sáčka k sáčkuČas rozkladu odpadu v prírode

09.05.2019 - Nebuďme lenivý, trieďme odpad!

09.05.2019 - Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

05.04.2019 Základné pravidlá triedeniaOznačovanie obalovČo sa z recyklovaného odpadu vyrába.