Mestský úrad

Odbory a útvary, úradné hodiny

Kontaktné adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy na vedúcich odborov a útvarov, odporúčané úradné hodiny pre klientov

Kontakty, personálne obsadenie MsÚ

Abecedný zoznam zamestnancov Mestského úradu s možnosťou vyhľadávania

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra a organizačný poriadok mestského úradu v Michalovciach

Úradná tabuľa

Aktuálne informácie a oznamy mesta, obsah tabule pred budovou MsÚ

Informácie o ISO

Na tejto stránke sú zverejnené informácie o norme ISO 9001, čo je medzinárodne uznaný štandard umožňujúci jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie firiem