Mestský úrad Michalovce

Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce


Námestie slobody 1
071 01 Michalovce


Deň Doobeda Poobede
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Utorok
Streda 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok
Piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Popis

 Mestský úrad v Michalovciach má od 1.5.2011 nasledujúce útvary a odbory:

  • Útvar primátora
  • Útvar prednostu
  • Útvar hlavného kontrolóra
  • Odbor organizačný
  • Odbor finančný
  • Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
  • Odbor informatizácie a grantov
  • Odbor hospodárenia s majetkom
  • Odbor sociálnych vecí
  • Odbor školstva a športu

Pod jednotlive odbory sú v organizačnej štruktúre zaradené aj zariadenia zriadené mestom, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

Útvary, odbory a referáty majú nasledujúcu organizačnú štruktúru

Organizačný poriadok MsÚ   platný od 1.3.2015 [ 321 kB ] 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7559331 / E 21.916774799999985