Symboly

Erb mesta

V modrom štíte zo zlatej koruny vyrastá strieborné opevnenie s bránou a dvoma vežami, na ktorých sedia dva k sebe otočené vtáky, držiace zobákmi strieborný prsteň.

Erb mesta Michalovce

Farby mesta

Farby mesta Michalovce sú modrá a žltá.

 

Hymna mesta

Pod Vihorlatom, v kraji zemplínskom
mám mesto najdrahšie.
Vždy slávu mu daj, v srdci uchovaj,
moje Michalovce krásne.
Ja som hrdý Michalovčan,
svoje mesto mám tak rád,
v láske do smrti bi moje
srdce pre to mesto Zemplína.
Ja som hrdý Michalovčan,
moje srdce bije preň, v šťastí a zdraví,
Pán Boh požehnaj
toto mesto Zemplína

Autor hudby a textu:
             Juraj Libera

Noty znelka mesta

Zástava a vlajka mesta

Vlajka mesta Michalovce je zložená z dvoch rovnakých obdĺžnikových častí, v hornej časti je modrá farba, v dolnej časti je žltá farba. Pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky, Je pripevnená k žrdi tak, aby sa dala vztyčovať a spúšťať.
Zástava mesta Michalovce je tvorená podľa mestskej vlajky, avšak rozmery látky, ktorá je pripevnená k žrdi nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

Vlajka mesta

Logo a heslo mesta

Logo mesta je tvorené symbolom srdca, vo farbách mesta s heslom „Michalovce – srdce Zemplína“.

Logo a heslo mesta Michalovce

Pečať mesta

Tvarové riešenie vnútrajšku pečate zodpovedá znaku mesta Michalovce. Okolo vnútornej kružby je umiestnený kruhopis s legendou: MESTO MICHALOVCE.

Pečať mesta

Oprávnenosť použitia symbolov

Mestské symboly sú oprávnené používať orgány mesta, orgány mestského zastupiteľstva a to na pečiatkach, súčastiach rovnošiat zamestnancov, na oceneniach, ako súčasť výzdoby siení a miestností, na preukazoch svojich pracovníkov, v obradných a zasadacích miestnostiach, pri slávnostnej výzdobe verejných priestranstiev pri príležitostiach miestneho významu. Znelka mesta sa používa pri oficiálnych akciách, ktoré sú poriadané mestom Michalovce, pri akciách organizácií, zriaďovateľom ktorých je MsZ Michalovce, akciách športových klubov na území mesta v rámci oficiálnych republikových súťaží. Iné osoby môžu mestské symboly požívať len po schválení primátorom mesta. Logo mesta je možné použiť len v súlade s dizajn manuálom mesta. Pokiaľ je predpísané používanie štátnych symbolov, používajú sa tieto prednostne.

Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. nesmú sa znevažovať, neprimerane a nevhodne používať.