Through Art we Ruin Borders

O projekte / About the project

Informácie o donoroch, výške projektového grantu, partneroch projektu a termínoch realizácie projektu... / Information about funders, the amount of the grant project, the project partners and the project deadlines...

Aktivity projektu / Activities of the project

Popis plánovaných spoločných aktivít projektu ... /  Description joint activities of the project ...

Implementácia projektu / Implementation of the project

Realizácia aktivít, úvodná tlačová konferencia, podujatia ... / Implementation of the project activities, opening press conference, events ...

Výsledky projektu / Results of the project

Výsledky projektu, produkty spoločných aktivít... / Results of the project, products of joint activities ...

Fotodokumentácia projektu / Photos of the project

Fotodokumentácia realizácie aktivít projektu ... / Photos of implementation of project activities ...

 

 

 


 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS


The project  „Through Art we Ruin Borders“ is being implemented in the programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Co-operation Programme 2014-2020 Co-financed  by the European Union