Through Art we Ruin Borders

O projekte / About the project

Informácie o donoroch, výške projektového grantu, partneroch projektu a termínoch realizácie projektu... / Information about funders, the amount of the grant project, the project partners and the project deadlines...

Aktivity projektu / Activities of the project

Popis plánovaných spoločných aktivít projektu /  Description joint activities of the project

Prvá fáza realizácie projektu / First phase of the project

Realizácia stavby, úvodná tlačová konferencia, otvorenie galérie a TIK / Realization of the construction, introductory press conference, opening of the gallery and TIC

Druhá fáza realizácie projektu / Second phase of the project

Realizácia výstav, otvorených dielní, maliarskeho sympózia, detských letných táborov, výsledky projektu / Realization of exhibitions, open workshops, painting symposium, children summer workshops, project results

 

 

Logo HUSKROUA a EÚ
 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS


The project  „Through Art we Ruin Borders“ is being implemented in the programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Co-operation Programme 2014-2020 Co-financed  by the European Union