Mestská polícia

Oznamy MsP

Aktuálne oznamy, ponuky Mestskej polície.

Z histórie MsP

Z histórie MsP - od svojho vzniku až do dnešnej podoby, ale aj vymedzenie základných úloh MsP.

Základné úlohy MsP

Mestská polícia je verejnou službou pre mesto, vymedzenie základných úloh, práva a povinností príslušníkov mestskej polície sú upravené v zákonoch.

Práva a povinosti príslušníka MsP

O právach a povinnostiach príslušníkov MsP pojednáva zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Pracovná doba

Stránkové dni a pracovný čas MsP v Michalovciach.

Straty a nálezy

Ak hľadáte stratené kľúče, mobil alebo tašku, skúste sa informovať na oddelení mestskej polície, či práve vaše veci sa nenachádzajú v našej úschovni.

Elektronický policajt

Návrhy, podnety, postrehy a podania občanov pre Mestskú políciu.

Kontakt

Telefónne čísla núdzového volania aj stálej služby MsP, fax, poštová a mailová adresa.