Registre

Názov Typ Kategória
ANIMA - Domov sociálnych služieb pre deti Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb ANIMA - DSS
Centrum pre deti a rodiny Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
Denný stacionár sv. Kláry Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Arcidiecézna charita Košice
Charitný dom Eriky Jakabovej – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Imricha Halása Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Juraja Jendžeľovského - Špeciálne zariadenie Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča - Zariadenie pre seniorov Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Teresa Benedicta
Slovenský červený kríž - Azylový dom Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
ÚTULOK v Baškovciach Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb ANIMA - DSS
Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Zariadenia a služby poskytované Mestom
Zariadenie podporovaného bývania Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb OZ Integra
Zariadenie pre seniorov Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Zariadenia a služby poskytované Mestom
Zariadenie pre seniorov Minerva n.o. Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb Zariadenia a služby poskytované Mestom