Registre

Názov Typ Kategória
ANIMA - Domov sociálnych služieb pre deti Sociálne služby a sociálne zariadenia ANIMA - DSS
Denné centrum - DC1 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC2 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC3 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC4 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC5 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC6 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC7 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denné centrum - DC8 Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denný stacionár - Detské jasle (KDSD) Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Denný stacionár sv. Kláry Sociálne služby a sociálne zariadenia Arcidiecézna charita Košice
Detský domov (DeD) Sociálne služby a sociálne zariadenia
Filantropia Michalovsko - Košickej eparchie Sociálne služby a sociálne zariadenia
Charitný dom Eriky Jakabovej – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Imricha Halása Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Juraja Jendžeľovského Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Charitný dom Profesora Hlaváča – Zariadenie opatrovateľskej služby Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Teresa Benedicta
Michalovský domov seniorov Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Nová cesta, o.z. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Odľahčovacia služba Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Opatrovateľská služba Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
OZ Pozdrav Sociálne služby a sociálne zariadenia
Pedikúra Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Pomoc rodine, o.z. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Pranie a žehlenie Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Prepravná služba - Mobilites, n.o. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Pro Mente , n.o. Sociálne služby a sociálne zariadenia
Psychiatrická ambulancia Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Integra
Rehabilitácia Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
Rehabilitačné stredisko Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Integra
Slovenská únia slochovo postihnutých Sociálne služby a sociálne zariadenia
Slovenský červený kríž - Azylový dom Sociálne služby a sociálne zariadenia
Slovenský zväz telesne postihnutých Sociálne služby a sociálne zariadenia
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Sociálne služby a sociálne zariadenia
Spoločné stravovanie dôchodcov a určených skupín občanov mesta Sociálne služby a sociálne zariadenia Zariadenia a služby poskytované Mestom
ÚTULOK v Baškovciach Sociálne služby a sociálne zariadenia ANIMA - DSS
Zariadenie podporovaného bývania Sociálne služby a sociálne zariadenia OZ Integra
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Sociálne služby a sociálne zariadenia