Centrum pre deti a rodiny

Popis

Poskytuje:

   a) rodinnú výchovu
   b) odbornú diagnostiku
   c) liečebno-výchovnú a psychologickú starostlivosť
   d) resocializáciu, rehabilitáciu, rekreačnú činnosť
   e) bývanie, stravovanie, obslužné činnosti
   f) osobné vybavenie

Predmetom činnosti detského domova je aj naďalej nahrádzať prirodzené rodinné prostredie dieťaťu od narodenia do skončenia ústavnej starostlivosti pobytovou formou.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.753028 / E 21.92912530000001