Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

 

 

 

 

V zariadení sa poskytuje sociálna služba pre deti s trvalým alebo prechodným pobytom na území Mesta Michalovce
   a) predškolského veku od 1 roka veku dieťaťa do 3 rokov veku
   b) predškolského veku so zdravotným (telesným) postihnutím od 0,5 roka veku dieťaťa do      
       3 rokov veku.

 

Ekonomické oprávnené náklady za rok 2020

Príloha č. 1 EON 2020
Príloha č. 2 EON 2020

 

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75582900000001 / E 21.911076800000046