Charitný dom Profesora Hlaváča - Zariadenie pre seniorov

Popis

V zariadení sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • osobné vybavenie
  • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
  • zabezpečuje záujmová činnosť.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.765238151949085 / E 21.926250521762086