Charitný dom Imricha Halása

Popis

V zariadení sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.6193745 / E 21.716994799999952