Mestské organizácie

Mestská polícia

Kontaktné údaje na MsP Michalovce, pracovná doba, práva a povinnosti pracovníka MsP, straty, nálezy a aktuálne informácie...

Školské zariadenia

Prehľad vysokých, stredných, základných a mterských škôl v meste, kontakty ako aj odkazy na ich webovské stránky...

Sociálne zariadenia

Zoznam sociálnych zariadení, zriadených mestom Michalovce a inými organizáciami...

SMM

Organizácia Služby mesta Michalovce, s.r.o. vznikla uznesením MsZ Michalovce v auguste tohto roka. Úlohou spoločnosti je pokryť podnikateľskú činnosť mesta...

TaZS

Technické a záhradnícke služby, ktorej zriaďovateľom je mesto Michalovce, náplň činnosti, personálne obsadenie, kontaktné informácie...

MsKS

Oficiálna www stránka Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach...

TV Mistral

Oficiálna www stránka Televízie Mistral...