O meste

Mesto v číslach

Poloha, rozloha, počet obyvateľov, či ďalšie charakteristiky dnešných Michaloviec, zaujímavosti pre obyvateľov aj návštevníkov...

Symboly mesta

Insígnie - znaky, či symboly má každé mesto. Symbolmi mesta sú: erb - znak, zástava a vlajka mesta, pečať, farby a znelka mesta. Tu nájdete ich vyobrazenie ako aj pravidlá s ich nakladaním...

História mesta

Prvý známy názov Michaloviec je zachytený v listine z roku 1244 ako Myhal, od roku 1284 s prívlastkom Veľký - Nogmihal, v roku 1773 je písomne zachytené už dnešné znenie Michalowcze...

Pamätihodnosti

Hodnoty, ktoré pretrvávajú, dominanty mesta, koré určujú jeho ráz...

Galéria čestných občanov mesta Michalovce

Čestné občianstvo mesta Michalovce, je ako najvyššie mestské ocenenie, prejavom úcty voči významným osobnostiam, ktoré sa vo výraznej miere podieľali alebo stále podieľajú na rozvoji, reprezentácii a šírení dobrého mena mesta Michalovce.

Ocenené osobnosti zasvätili svoj život činorodej práci, každý vo svojej, rovnako dôležitej, oblasti spoločenského života. Výsledky ich práce si zaslúžia obdiv a uznanie celého mesta a celej našej spoločnosti.

Významné osobnosti

Osobnosti mesta, rodáci mesta a okolia, ale aj ďalšie osobnosti, ktoré významným dielom prispeli k duchovnej a humanistickej obrode mesta, pôsobili na poli vedeckom, literárnom, hudobnom...

Družobné mestá

Mesto Michalovce realizuje kultúrne, či športové aktivity spolu s družobnými mestami v Českej republike, Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Španielsku, či Bulharsku...

Dizajn manuál

Manuál jednotného vizuálneho štýlu mesta Michalovce, logo a erb mesta Michalovce k stiahnutiu pre propagačné účely

Propagačné materiály

Oficiálne propagačné materiály mesta Michalovce, pohľadnice, pexesa prezentácie, v slovenskom a anglickom jazyku...

Fotogalérie a panorámy

Zaspomínajte si, aká bola tvár mesta ešte pre niekoľkými rokmi, či desaťročiami, aká je jeho vizáž dnes, pozrite si digitálne spomienky z rôznych akcií v meste...

Webkamery

Pohľady na mesto v reálnom čase...

Mapy mesta

Odkazy na interaktívnu mapu mesta ako aj mapy - Googlemaps, Atlas, Supernavigator a pod...

Kontakty

Personálne obsadenie jednotlivých odborov útvarov a referátov Mestského úradu, kontakty na pracovníkov jednotlivých odborov a referátov...