O meste

Mesto v číslach

Poloha, rozloha, počet obyvateľov, či ďalšie charakteristiky dnešných Michaloviec, zaujímavosti pre obyvateľov aj návštevníkov...

Symboly mesta

Insígnie - znaky, či symboly má každé mesto. Symbolmi mesta sú: erb - znak, zástava a vlajka mesta, pečať, farby a znelka mesta. Tu nájdete ich vyobrazenie ako aj pravidlá s ich nakladaním...

História mesta

Prvý známy názov Michaloviec je zachytený v listine z roku 1244 ako Myhal, od roku 1284 s prívlastkom Veľký - Nogmihal, v roku 1773 je písomne zachytené už dnešné znenie Michalowcze...

Pamätihodnosti

Hodnoty, ktoré pretrvávajú, dominanty mesta, koré určujú jeho ráz...

Významné osobnosti

Osobnosti mesta, rodáci mesta a okolia, ale aj ďalšie osobnosti, ktoré významným dielom prispeli k duchovnej a humanistickej obrode mesta, pôsobili na poli vedeckom, literárnom, hudobnom...

Družobné mestá

Mesto Michalovce realizuje kultúrne, či športové aktivity spolu s družobnými mestami v Českej republike, Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Španielsku, či Bulharsku...

Dizajn manuál

Manuál jednotného vizuálneho štýlu mesta Michalovce, logo a erb mesta Michalovce k stiahnutiu pre propagačné účely

Propagačné materiály

Oficiálne propagačné materiály mesta Michalovce, pohľadnice, pexesa prezentácie, v slovenskom a anglickom jazyku...

Fotogalérie a panorámy

Zaspomínajte si, aká bola tvár mesta ešte pre niekoľkými rokmi, či desaťročiami, aká je jeho vizáž dnes, pozrite si digitálne spomienky z rôznych akcií v meste...

Webkamery

Pohľady na mesto v reálnom čase...

Mapy mesta

Odkazy na interaktívnu mapu mesta ako aj mapy - Googlemaps, Atlas, Supernavigator a pod...

Kontakty

Personálne obsadenie jednotlivých odborov útvarov a referátov Mestského úradu, kontakty na pracovníkov jednotlivých odborov a referátov...