Možnosti rozvoja

Možnosti rozvoja priemyslu podľa návrhu Územného plánu

mapa

Lokalita č. 1 - situovaná západne od priemyselnej zóny mesta Západ - Priemyselná ulica (V UPN označovaná ako lokalita č.13 – priemyselný park).
Možné využitie: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov

Lokalita č. 2 - situovaná západne od priemyselnej zóny mesta Západ - Priemyselná ulica (V UPN označovaná ako lokalita č.13 – priemyselný park).
Možné využitie: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov

mapa @\

Lokalita č. 3 - situovaná západne od priemyselnej zóny mesta Juh – pri Lastomírskej ulici, medzi výrobnými objektmi firmy Syráreň Bél a dopravným podnikom SAD.
Možné využitie v zmysle UPN: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov.

mapa 3

Lokalita č. 4 - situovaná v časti priemyselného parku východne od závodu Yazaki. Parcela C-KN č. 1530/1 sa svojou časťou priamo napája na štátnu cestu I/50. 
Možné využitie v zmysle UPN: plochy priemyselnej výroby, stavebníctva, skladov.