Družobné mestá

logo-vyskov

České mesto Vyškov - na stránkach mesta nájdete bohaté informácie o meste, pamiatkach, informácie mestského úradu, mestskej polície, stavebného úradu a informáciu o družobných mestách.
villa-real Španielske mesto Vila-real - na jeho stránkach nájdete všeobecné informácie (poloha, mapa, klíma), históriu, informácie o umení a múzeách, sviatky, virtuálnu prehliadku, virtuálne múzeum, virtuálnu galériu a mnoho ďalších informácii. (Stránky sú v španielskom a anglickom jazyku.)

Jaroslaw

Poľské mesto Jaroslaw - informačne bohaté stránky o správe mesta, histórii, médiách, kultúre, pamiatkach, médiách. (Stránky sú v poľskom jazyku.)
Pancevo Srbské mesto a magistrát Pančevo leží 15 kiilometrov od hlavného mesta Belehrad. Celý magistrát má 127 000 obyvateľov . Mesto je správnym centrom Banat okresu Srbska. Stránky mesta sú v latinke, cyrilike a v anglickom jazyku.
satoraljaujhely Sátoraljaújhely Sídlo bývalej Zemplínskej župy, svojou polohou patrí medzi najsevernejšie mestá Maďarska, je známe vinárskou oblasťou. Mestské výsady od kráľa Štefana V. získalo v roku 1261. V súčasnosti zaujíma miesto hospodárskeho, správneho, obchodného, zdravotníckeho, vzdelávacieho a kultúrneho centra. Mesto má veľa pamätihodností a budov umelecko-pamiatkového rázu, disponuje značnými tradíciami. Považujú ho za Kossuhovo a Kazinczyho mesto.
Užhorod Ukrajinské mesto Užhorod je len pár kilometrov vzdialené od spoločnej hranice, 38 kilometrov od Michaloviec. Na stránke mesta sú zaujímavé informácie zo života mesta, len si treba zopakovať azbuku.
Logo Kavarna Bulharské mesto Kavarna leží na brehu Čierneho mora v blízkosti Rumunskej hranice. Distingvovaná stránka mesta ponúka mnoho informácií nielen azbukou. Aj v anglickom jazyku nájdete turistické informácie, či stánky o meste, jeho histórii, kultúre,...
Cognac Mesto Cognac je francúzske mesto, ktoré sa nachádza v departemente Charente, v regióne Poitou-Charentes. Región Cognac je známy najmä výrobou jedinečného destilovaného alkoholického nápoja. 
Liptovský Mikouláš Mesto Liptovský Mikuláš - na stránkach mesta nájdete informácie o meste, jeho histórii, pamiatkach, informácie mestského úradu a mestskej polície.