Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
405/20 Žiadosť o doručenie zásielky Oznamy 17. 9. 2020
404/20 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Oznamy 17. 9. 2020
403/20 Ponukové konanie na predaj majetku Oznamy 16. 9. 2020
402/20 Ponukové konanie na predaj majetku Oznamy 16. 9. 2020
401/20 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Oznamy 16. 9. 2020
400/20 Rozhodnutie o umiestnení stavby Rozhodnutie 16. 9. 2020
399/20 Výzva k doloženiu stanoviska dotknutého orgánu a prerušenie konania Rozhodnutie 16. 9. 2020
398/20 Žiadosť o doručenie zásielky Oznamy 11. 9. 2020
397/20 Uloženie písomnosti Mgr. Viera Rajzáková Vyhláška 10. 9. 2020
396/20 Verejná vyhláška Okresný úrad Košice Vyhláška 10. 9. 2020