Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
1528/23 Pozvánka na VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Oznamy 30. 11. 2023
1527/23 Oznámenie o zrušení TP - Demeterová Miriama Oznamy 29. 11. 2023
1526/23 Oznámenie o zrušení TP - Demeterová Miriama Oznamy 29. 11. 2023
1525/23 Územné rozhodnutie - Bytový dom Greenside V. Rozhodnutie 29. 11. 2023
1524/23 Prerušenie distribúcie elektriny 14.12.2023 Odstávky 29. 11. 2023
1523/23 Stavebné povolenie - Re-use centrum Stavebné povolenie 29. 11. 2023
1522/23 Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia Rozhodnutie 28. 11. 2023
1521/23 OVS - odpredaj pozemku - Ul višňová Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2023
1520/23 OVS - odpredaj pozemku Ul. Špitálska Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2023
1519/23 OVS - odpredaj pozemku - Ul.Kuzmányho Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2023