Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
977/20 Pavol Bliščák - Uloženie písomnosti Uložené písomnosti 1. 12. 2020
976/20 Nánom, Tatárová - Uloženie písomnosti Uložené písomnosti 1. 12. 2020
978/20 Nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach Prenájmy 1. 12. 2020
975/20 Dodatok č. 1 k VZN mesta Michalovce č. 186/2016 zo dňa 30.11.2020 Všeobecne záväzné nariadenie 30. 11. 2020
974/20 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením Vyhláška 27. 11. 2020
973/20 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Vyhláška 27. 11. 2020
972/20 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Milota Šajnová Oznamy 27. 11. 2020
971/20 Priamy prenájom nehnuteľnosti na Ulici J. A. Komenského Prenájmy 27. 11. 2020
970/20 Prenájom nebytových priestorov - na Ul. športovej v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2020
969/20 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 27. 11. 2020