Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
1508/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 11. 2023
1507/23 Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk) Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 11. 2023
1506/23 Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.82 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 11. 2023
1505/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 11. 2023
1504/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 24 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 24. 11. 2023
1503/23 Zrušenie trvalého pobytu - Chmurovič Sofia Oznamy 24. 11. 2023
1502/23 Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Tulipánova, Margarétová Stavebné konanie 23. 11. 2023
1501/23 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odvolaní Vyhláška 22. 11. 2023
1500/23 Martina Kudráčová- Uloženie písomnosti Vyhláška 22. 11. 2023
1499/23 Prerušenie distribúcie elektriny 13.12.2023 Odstávky 22. 11. 2023