Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
87/21 Multifunkčné ihrisko – Základná škola Ul. moskovská 5 – Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 10. 3. 2021
68/21 Preklad textu turistického sprievodcu AJ Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021
67/21 Preklad textu turistického sprievodcu UA Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021
66/21 Preklad textu turistického sprievodcu HU Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021
65/21 Vertikálne interiérové látkové žalúzie s príslušenstvom Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 26. 2. 2021
64/21 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Michalovce Oznamy 26. 2. 2021
62/21 Michalovce - modernizácia mestskej plavárne Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 25. 2. 2021
60/21 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia KO za obdobie roka 2020, oprava Oznamy 24. 2. 2021
36/21 Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 2. 2. 2021
980/20 Výpočtová technika, kamerová technika, ozvučenie, prezentačná technika Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 2. 12. 2020