Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
275/23 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Michalovce na 2. polrok 2023 Oznamy 1. 6. 2023
274/23 Oznam výberové konanie - príslušník MsP - policajt Výberové konania 1. 6. 2023
273/23 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odvolaní "Rezidencia pod lesom" Vyhláška 1. 6. 2023
272/23 Oznam o zrušení TP Jaroslav Bilohuščin Oznamy 1. 6. 2023
271/23 Oznámenie o podanom odvolaní Oznamy 31. 5. 2023
270/23 Voľné dve pracovné miesta - učiteľ/ka Výberové konania 31. 5. 2023
269/23 Rozhodnutie - Polyfunkčné centrum - objekt SO 01 Rozhodnutie 30. 5. 2023
268/23 Oznam o zrušení TP Jun Xiang Ma Oznamy 26. 5. 2023
267/23 Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.77 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 5. 2023
266/23 Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25 Verejné obchodné súťaže - 513/1991 Zb. 26. 5. 2023