Úradné oznamy

 
 
P.Č. Oznam Typ Dátum
452/20 Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov Oznamy 14. 10. 2020
451/20 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Eduard Nistor Uložené písomnosti 14. 10. 2020
449/20 Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Oznamy 7. 10. 2020
427/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 30. 9. 2020
425/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 30. 9. 2020
424/20 Prerušenie distribúcie elektrickej energie Oznamy 30. 9. 2020
421/20 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti Vyhláška 30. 9. 2020
409/20 Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 18. 9. 2020
280/20 Žiadosť o doručenie písomnosti - Ružena Čižmáriková Uložené písomnosti 7. 7. 2020
Nákup IKT do odborných učební základných škôl Verejné súťaže - 343/2015 Z.z. 13. 5. 2020