Uznesenia MsZ a MsR

Uznesenia Mestského zastupiteľstva:

2024

Uznesenia č. 142 -  155 zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.04.2024 [pdf]
Uznesenia č. 122 -  141 zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 20.02.2024 [pdf]

2023

Uznesenia č. 100 -  121 zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 05.12.2023 [pdf]
Uznesenia č. 86 -  99  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 09.11.2023 [pdf]
Uznesenia č. 68 -  85  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 31.08.2023 [pdf]
Uznesenia č. 51 -  67  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 20.06.2023 [pdf]
Uznesenia č. 36 -  50  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 27.04.2023 [pdf]
Uznesenia č. 34 -  35  z I.mimoriadneho zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 28.03.2023 [pdf]
Uznesenia č. 21 -  33  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 28.02.2023 [pdf]

2022

Uznesenia č. 02 -  20  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 15.12.2022 [pdf]
Uznesenie č.     1  z Ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 18.11.2022 [pdf]
Uznesenia č. 300 -  326  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 30.08.2022 [pdf]
Uznesenia č. 275 -  299  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 30.05.2022 [pdf]
Uznesenia č. 261 -  274  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 28.02.2022 [pdf]

2021

Uznesenia č. 241 -  260  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 29.11.2021 [pdf]
Uznesenia č. 216 -  240  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.08.2021 [pdf]
Uznesenia č. 213 -  215  z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 21.06.2021 [pdf]
Uznesenia č. 194 -  212  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 24.05.2021 [pdf]
Uznesenia č. 177 -  193  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 22.02.2021 [pdf]

2020

Uznesenia č. 159 -  176  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 30.11.2020 [pdf]
Uznesenia č. 128 -  158  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 27.08.2020 [pdf]
Uznesenia č. 120 -  127  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 30.06.2020 [pdf]
Uznesenia č. 103 -  119  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 29.05.2020 [pdf]
Uznesenia č. 88 -  102  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.02.2020 [pdf]

2019

Uznesenia č. 66 -  87  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 27.11.2019 [pdf]
Uznesenia č. 42 -  65  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 27.08.2019 [pdf]
Uznesenia č. 20 -  41  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 14.05.2019 [pdf]
Uznesenia č.   2 -  19  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.02.2019 [pdf]


2018

Uznesenie č.     1  z Ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 10.12.2018 [pdf]
Uznesenia č. 430 - 440  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 02.10.2018 [pdf]
Uznesenia č. 411 - 429  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 30.08.2018 [pdf]
Uznesenia č. 394 - 410  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.06.2018 [pdf]
Uznesenia č. 374 - 393  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 24.04.2018 [pdf]
Uznesenia č. 356 - 373  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 27.02.2018 [pdf]

2017

Uznesenia č. 337 - 355  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 07.12.2017  [ 229 kB]
Uznesenia č. 324 - 336  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 07.11.2017  [ 229 kB]
Uznesenia č. 307 - 323  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 30.08.2017  [ 223 kB]
Uznesenia č. 283 - 306  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 20.06.2017  [ 309 kB]
Uznesenia č. 272 - 282  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.04.2017  [ 379 kB]
Uznesenie č.          271  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 21.03.2017  [ 122 kB]
Uznesenia č. 252 - 270  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 28.02.2017  [ 266 kB]

2016

Uznesenia č. 233 - 251  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 08.12.2016 [ 245 kB]
Uznesenia č. 221 - 232  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.10.2016 [ 178 kB]
Uznesenia č. 204 - 220  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 06.09.2016 [ 232 kB]
Uznesenia č. 182 - 203  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 21.06.2016 [ 316 kB]
Uznesenia č. 160 - 182  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 19.04.2016 [ 317 kB]
Uznesenia č. 143 - 159  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 23.02.2016 [ 316 kB]

2015

Uznesenia č. 117 - 142  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 10.12.2015 [ 292 kB]
Uznesenia č.   98 - 116  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 27.10.2015 [ 360 kB]
Uznesenia č.   75 -   97  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.08.2015 [ 279 kB]
Uznesenia č.  60 -    74  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 16.06.2015 [ 198 kB]
Uznesenia č.  30 -    59  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 28.04.2015 [ 329 kB]
Uznesenia č.    6 -    29  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 17.02.2015 [ 272 kB]

2014

Uznesenia č     1 -     5  z ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 12.12.2014 [ 202 kB]
Uznesenia č 412 - 425  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 07.11.2014 [ 190 kB]
Uznesenia č  390 - 411  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.08.2014 [ 223 kB]
Uznesenie č  389 z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 12.08.2014 [ 131 kB]
Uznesenia č  375 - 388  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 17.06.2014 [ 225 kB]
Uznesenia č  360 - 374  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 29.04.2014 [ 229 kB]
Uznesenia č  343 - 359  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.02.2014 [ 283 kB]

2013

Uznesenia č 326 - 342  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 13.12.2013 [ 252 kB]
Uznesenia č 312 - 325  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 22.10.2013 [ 329 kB]
Uznesenia č 291 - 311  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 03.09.2013 [ 298 kB]
Uznesenia č 273 - 290  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 18.06.2013 [ 263 kB]
Uznesenia č 257 - 272  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 23.04.2013 [ 333 kB]
Uznesenia č 234 - 256  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.02.2013 [ 404 kB]

2012

Uznesenia č 211 - 233  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 14.12.2012 [ 364 kB]
Uznesenia č 195 - 210  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 23.10.2012 [ 309 kB]
Uznesenia č 177 - 194  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 04.09.2012 [ 472 kB]
Uznesenia č 162 - 176  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.06.2012 [ 293 kB]
Uznesenia č 145 - 161  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 24.04.2012 [ 465 kB]
Uznesenia č 128 - 144  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 21.02.2012 [ 405 kB]

2011

Uznesenia č 108 - 127  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 09.12.2011 [ 442 kB]
Uznesenia č.  92 - 107  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 25.10.2011 [ 423 kB]
Uznesenia č.  72 -   91  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa   6.  9.2011 [ 278 kB]
Uznesenia č.           71  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 26.  8.2011 [ 143 kB]
Uznesenia č.           70  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 15.  8.2011 [ 152 kB]
Uznesenia č.  43 -   69  zo zasadnutia MsZ v Michalovciach zo dňa 21.  6.2011 [ 309 kB]
Uznesenia č.  23 -   42  zo zasadnutia  MsZ v Michalovciach zo dňa 19. 4.2011 [ 269 kB]
Uznesenia č.    2 -   22  zo zasadnutia  MsZ v Michalovciach zo dňa 22. 2.2011 [ 298 kB]

2010

Uznesenie č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia  MsZ v Michalovciach zo dňa 16.12.2010 [ 192 kB]

 

Uznesenia Mestskej rady:

2024

Uznesenia č. 19- 28 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 16.04.2024 [333kB]
Uznesenia č. 01- 18 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 13.02.2024 [431kB]

2023

Uznesenia č. 87 - 101 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 22.11.2023  [308kB]
Uznesenia č. 74 - 86 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 25.10.2023  [348kB]
Uznesenia č. 58 - 73 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.08.2023  [394kB]
Uznesenia č. 46 - 57 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 06.06.2023  [390kB]
Uznesenia č. 30 - 45 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.04.2023  [342kB]
Uznesenia č. 28 - 29 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 27.03.2023  [216kB]
Uznesenia č. 16 - 27 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 14.02.2023  [398kB]
 

2022

Uznesenia č. 01 - 15 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 30.11.2022  [169 kB]
Uznesenia č. 37 - 59 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.08.2022  [486 kB]
Uznesenia č. 19 - 36 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 16.05.2022  [508 kB]
Uznesenia č. 15 - 18 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 11.04.2022  [132 kB]
Uznesenia č. 01 - 14 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 14.02.2022  [309 kB]

2021

Uznesenia č. 64 - 83 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.11.2021  [501 kB]
Uznesenia č. 42 - 63 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 16.08.2021  [347 kB]
Uznesenia č. 26 - 41 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 10.05.2021  [311 kB]
Uznesenia č. 20 - 25 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 26.04.2021  [332 kB]
Uznesenia č. 01 - 19 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.02.2021  [232 kB]

2020

Uznesenia č. 63 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.12.2020  [162 kB]
Uznesenia č. 35- 62 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 18.08.2020  [440 kB]
Uznesenia č. 26 - 34  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 23.06.2020  [178 kB]
Uznesenia č. 15 - 25  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 18.05.2020  [349 kB]
Uznesenia č. 01 - 14  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 18.02.2020  [242 kB]

2019

Uznesenia č. 74 - 93  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.11.2019  [264 kB]
Uznesenia č. 70 - 73  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 22.10.2019  [182 kB]
Uznesenia č. 48 - 69  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 20.08.2019  [416 kB]
Uznesenia č. 45 - 47  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 11.06.2019  [182 kB]
Uznesenia č. 27 - 44  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 30.04.2019  [328 kB]
Uznesenia č. 23 - 26  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 16.04.2019  [207 kB]
Uznesenia č. 21 - 22  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.03.2019  [184 kB]
Uznesenia č.   2 - 20  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 12.02.2019  [359 kB]
Uznesenie č.          1  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 08.01.2019  [149 kB]

2018

Uznesenia č. 73 - 82  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 11.09.2018  [256 kB]
Uznesenia č. 55 - 72  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 21.08.2018  [275 kB]
Uznesenia č. 41 - 54  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.06.2018  [384 kB]
Uznesenia č. 39 - 40  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.05.2018  [153 kB]
Uznesenia č. 23 - 38  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 17.04.2018  [291 kB]
Uznesenia č. 19 - 22  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 20.03.2018  [158 kB]
Uznesenia č. 01 - 18  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 13.02.2018  [372 kB]

2017

Uznesenia č.             108  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.12.2017  [137 kB]
Uznesenia č.    92 -  107  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 28.11.2017  [227 kB]
Uznesenia č.    79 -    91  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 17.10.2017  [252 kB]
Uznesenia č.    76 -    78  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.09.2017  [145 kB]
Uznesenia č.    62 -    75  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.08.2017  [233 kB]
Uznesenia č.    41 -    61  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 06.06.2017  [273 kB]
Uznesenia č.    29 -    40  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 11.04.2017  [379 kB]
Uznesenia č.    25 -    28  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 21.03.2017  [163 kB]
Uznesenia č.    05 -    24  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 14.02.2017  [256 kB]
Uznesenia č.    01 -    04  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 24.01.2017  [153 kB]

2016

Uznesenia č.    99 - 114 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 29.11.2016 [218 kB]
Uznesenia č.    84 -   98 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 18.10.2016 [226 kB]
Uznesenia č.    69 -   83 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 23.08.2016 [170 kB]
Uznesenia č.    48 -   68 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 07.06.2016 [232 kB]
Uznesenia č.    27 -   47 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 05.04.2016 [292 kB]
Uznesenia č.    22 -   26 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.03.2016 [172 kB]
Uznesenia č.      6 -   21 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 09.02.2016 [282 kB]
Uznesenia č       1 -     5 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 19.01.2016 [163 kB]

2015

Uznesenia č.   116 - 136 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 01.12.2015 [281 kB]
Uznesenia č.     97 - 115 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 13.10.2015 [308 kB]
Uznesenia č.     95 -   96 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 08.09.2015 [173 kB]
Uznesenia č.    72 -    94 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 18.08.2015 [295 kB]
Uznesenia č.    58 -    71 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 02.06.2015 [215 kB]
Uznesenia č.    56 -    57 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 12.05.2015 [155 kB]
Uznesenia č.    32 -    55 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 14.04.2015 [263 kB]
Uznesenia č.     23 -   31 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 10.03.2015 [201 kB]
Uznesenia č.       1 -   22 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 03.02.2015 [196 kB]

2014

Uznesenia č.   76 -  87 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 21.10.2014 [196 kB]
Uznesenia č.   73 -  75 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 16.09.2014 [158 kB]
Uznesenia č.   50 -  72 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 12.08.2014 [237 kB]
Uznesenia č.   38 -  49 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 03.06.2014 [240 kB]
Uznesenia č.   24 -  37 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 15.04.2014 [228 kB]
Uznesenia č.   21 -  23 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 11.03.2014 [159 kB]
Uznesenia č.     6 -  20 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 11.02.2014 [249 kB]
Uznesenia č.     1 -    5 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 21.01.2014 [  93 kB]

2013

Uznesenia č. 100 - 110 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 03.12.2013  [252 kB]
Uznesenia č.   87 -   99 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 08.10.2013  [190 kB]
Uznesenia č.   81 -   86 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 17.09.2013  [108 kB]
Uznesenia č.   63 -   80 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 20.08.2013  [229 kB]
Uznesenia č.   50 -   62 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 04.06.2013  [214 kB]
Uznesenia č.   45 -   49 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 14.05.2013  [264 kB]
Uznesenia č.   34 -   44 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 09.04.2013  [186 kB]
Uznesenia č.   30 -   33 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 12.03.2013  [238 kB]
Uznesenia č.    7  -   29 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 12.02.2013  [275 kB]
Uznesenia č.    1  -     6 zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa 22.01.2013  [174 kB]

2012

Uznesenia č.  96 - 110  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  04.12.2012  [208 kB]
Uznesenia č.  91 -   95  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  13.11.2012  [128 kB]
Uznesenia č.  78 -   90  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  09.10.2012  [256 kB]
Uznesenia č.  75 -   77  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  18.09.2012  [168 kB]
Uznesenia č.  57 -   74  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  21.08.2012  [355 kB]
Uznesenia č.  47 -   56  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  12.06.2012  [263 kB]
Uznesenia č.  43 -   46  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  15.05.2012  [  85 kB]
Uznesenia č.  28 -   42  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  03.04.2012  [363 kB]
Uznesenia č.  23 -   27  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  13.03.2012  [151 kB]
Uznesenia č.    5 -   22  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  07.02.2012  [319 kB]
Uznesenia č.    1 -     4  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  24.01.2012  [183 kB]

2011

Uznesenia č. 116 - 129  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  01.12.2011  [198 kB]
Uznesenia č.   98 - 115  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  11.10.2011  [221 kB]
Uznesenia č.   95 -   97  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  20.09.2011  [138 kB]
Uznesenia č.   77 -   94  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  16.08.2011  [221 kB]
Uznesenia č.   57 -   76  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  07.06.2011  [246 kB]
Uznesenia č.   52 -   56  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  17.05.2011  [170 kB]
Uznesenia č.   33 -   51  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  05.04.2011  [227 kB]
Uznesenia č.   27 -   32  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  15.03.2011  [180 kB]
Uznesenia č.     9 -   26  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  08.02.2011  [205 kB]
Uznesenia č.     1 -     8  zo zasadnutia MsR v Michalovciach zo dňa  25.01.2011  [267 kB]