Vzdelávanie seniorov

O projekte

Informácie o projekte, financovaní a harmonograme jeho realizácie

Druhy vzdelávania

Popis programov vzdelávania, obsah a náplň hodín, časová dotácia programov

Prihláška

Podmienky vzdelávania a prihláška pre záujemcov o vzdelávanie v jednotlivých programoch

Realizácia projektu

Realizácia vzdelávania, rozpis kurzov, fotoprezenčky z jednotlivých skupín

Výstupy projektu

Fotodokumentácia a prezentácia zo záverečnej konferencie projektu, buletin z realizácie projektu, vzniknuté materiály v projekte