Prihlasovanie záujemcov o vzdelávanie

Podmienky vzdelávania v projekte

 1. Vzdelávanie seniorov organizuje mesto Michalovce v termíne od 01.09.2013 do 31.12.2014.
   
 2. Do vzdelávania budú zaradení len tí účastníci, ktorí úplne vyplnia prihlášku zverejnenú na tejto stránke a odovzdajú ju na podateľni MsÚ, alebo ju zašlú poštou na adresu Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.
   
 3. Účastník sa svojím podpisom záväzne prihlasuje na vybrané programy vzdelávania a bude sa zúčastňovať vybraného druhu vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.
   
 4. Mesto Michalovce si vyhradzuje právo nezaradiť záujemcu na všetky ním vybrané druhy vzdelávania z dôvodu  naplnenia kapacít.
   
 5. Účastníci vzdelávania súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých mestu Michalovce pre potreby projektu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihláška záujemcu o vzdelávanie

Záujemci o vzdelávanie musia vyplniť PRIHLÁŠKU (elektronicky alebo perom),  vlastnoručne ju podpísať a doručiť na MsÚ v Michalovciach.

Záujemcom o vzdelávanie môže byť každý občan z okresu Michalovce, ktorý dovŕšil 50. rok svojho života najneskôr v roku pred rokom, v ktorom sa realizuje aktivita, do ktorej je daná osoba zapojená.

 

Ďalšie informácie

 • RNDr. Jana Machová - mob.: 0918 - 876 601,  tel.:  056 - 68 64 176
 • Ing. Katarína Ballová - mob.: 0918 - 490 296,  tel.:  056 - 68 64 232

 


Logo OP Vzdelávanie Logo EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ