Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Redakčná rada dvojtýždenníka Michalovčan:

PhDr. Jana Cibereová - predseda
Tel.:  +421 56 68 64 224
Mobil: +421 905 235 375
jana.cibereova@msumi.sk

  • Ing. Martin Čornej
  • PaedDr. Radmila Hajduková
  • Mgr. Jaroslav Čúrny
  • Mgr. Eva Bučková
  • Michal Oros

Zapisovateľka:   Mgr. Marcela Andréová 

Redakcia:

Mgr. Mária Stričková
Tel:     +421 56 686 42 43
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: maria.strickova@msumi.sk

Mgr. Marcela Andréová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 905 844 173
e-mail: marcela.andreova@msumi.sk

Mgr. Adela Kalaninová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 918 474 591  
e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - Nám. osloboditeľov 10, Zlatý býk

Tel.: +421 56 68 64 707 
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,70 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2023:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
1 2.1. 5.1.
2 16.1. 20.1.
3 30.1. 3.2.
4 13.2. 17.2.
5 27.2. 3.3.
6 13.3. 17.3.
7 27.3. 31.3.
8 11.4. 14.4.
9 24.4. 28.4.
10 9.5. 12.5.
11 22.5. 26.5.
12 5.6. 9.6.
13 19.6. 23.6.
14 3.7. 7.7.
15 17.7. 21.7.
16 31.7. 4.8.
17 14.8. 18.8.
18 piatok 25.8. 31.8.
19 11.9. 14.9.
20 25.9. 29.9.
21 9.10. 13.10.
22 23.10. 27.10.
23 6.11. 10.11.
24 20.11. 24.11.
25-26 11.12. 15.12.