Informácie vydavateľa

Štatút novín Michalovčan [pdf]

Dvojtýždenník občanov Michaloviec - Michalovčan, vydáva Mesto Michalovce, so sídlom na Námestí osloboditeľov 30, Michalovce.

Noviny sú vydávané v počte 5000 kusov, cena výtlačku: zdarma.

Redakčná rada dvojtýždenníka Michalovčan:

PhDr. Jana Cibereová - predseda
Tel.: +421 56 68 64 210
Mobil: +421 902 964 044
jana.cibereova@centrum.sk

  • Mgr. Miroslav Dufinec
  • RNDr. Lýdia Sidivárová
  • Mgr. Ján Várady
  • Michal Oros
  • Damián Tüdöš

Redakcia:

Mgr. Mária Stričková
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 907 796 858
e-mail: maria.strickova@msumi.sk

Mgr. Marcela Andréová
Tel:     +421 56 686 42 42
Mobil: +421 905 844 173
e-mail: marcela.andreova@msumi.sk

Inzercia - Turistická a informačná kancelária - Nám. osloboditeľov 10, Zlatý býk

Tel.: +421 56 68 64 707 
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk

Podmienky uverejňovania príspevkov v dvojtýždenníku Michalovčan

Uprednostňujeme príspevky doručené do redakcie v elektronickej podobe.

Inzercia, spoločenská rubrika:

Z priestorových dôvodov v novinách redakčná rada schvaľuje nové podmienky uverejňovania spomienok a poďakovaní, ktoré budú v platnosti počnúc rokom 2014:

  • uverejnenie maximálne 40 znakov v jednej spomienke alebo poďakovaní
  • pri spomienkach budú uverejňované len okrúhle výročia úmrtia, t.j.po 1,5,10,15 a 20 rokoch
  • poďakovania iba po úmrtiach, žiadne iné príležitosti a dôvody.

Riadková inzercie - rubrika - Malý oznamovateľ:

1 slovo .......... 0,05 € ........... občianska riadková inzercia

Spomienka, poďakovanie, blahoželanie:

bez fotografie........................2 €
s fotografiou..........................4 €

Plošná reklama politických strán:

plošná reklama politických strán ................. 0,50 € / cm2
rozmery plošnej reklamy [pdf]

Noviny Michalovčan vychádzajú v náklade 5000 ks každý druhý piatok.

Termíny vydaní a uzávierok v r. 2022:

Číslo dátum uzávierky dátum vydania
1 3.1. 7.1.
2 17.1. 21.1.
3 31.1. 4.2.
4 14.2. 18.2.
5 28.2. 4.3.
6 14.3. 18.3.
7 28.3. 1.4.
8 11.4. 15.4.
9 25.4. 29.4.
10 9.5. 13.5.
11 23.5. 27.5.
12 6.6. 10.6.
13 20.6. 24.6.
14 4.7. 8.7.
15 18.7. 22.7.
16 1.8. 5.8.
17 15.8. 19.8.
18 piatok 26.8. 2.9.
19 12.9. 16.9.
20 26.9. 30.9.
21 10.10. 14.10.
22 24.10. 28.10.
23 7.11. 11.11.
24 21.11. 25.11.
25-26 12.12. 16.12.