Materské školy

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce


I. MŠ - riad.: Bc. Eva Maľarová
Mlynská 1
     0905811847       01.ms.michalovce@gmail.com  

II. MŠ - riad.: Bc. Erika Zaffová
Fraňa Kráľa 78
056-6422594 02.ms.michalovce@gmail.com  www.msfkrala.edupage.sk
Vedúca školskej jedálne: Marta Dragúňová                02.sj.michalovce@gmail.com

   
IV. MŠ
- riad.: Anna Berdaková
Školská 5
056-6423396 04.ms.michalovce@gmail.com
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Jana Kotranová              04.sj.michalovce@gmail.com

    
IX. MŠ
- riad.: Mgr. Gabriela Melniková
J.A.Komenského 2
056-6424596 09.ms.michalovce@gmail.com
Vedúca školskej jedálne: Bc. Zuzana Hospodárová                09.sj.michalovce@gmail.com

   
XI. MŠ
- riad.: Vlasta Garguláková
Masarykova 30
056-6422897 11.ms.michalovce@gmail.com
Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Baková                11.sj.michalovce@gmail.com

   
XIII.MŠ
- riad.:Melánia Kelemenová 
Okružná 19
056-6423567 13.ms.michalovce@gmail.com  http://www.msokruzna.webnode.sk/
Vedúca školskej jedálne: Martin Kužel                             13.sj.michalovce@gmail.com


XVIII. MŠ - riad.: Bc. Daniela Ľochová
Leningradská 1
056-6435810 18.ms.michalovce@gmail.com   http://www.materska-skola-leningradska-1.webnode.sk/
Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Lukáčová             18.sj.michalovce@gmail.com

 
XXI. MŠ
- riad.: Anna Veľková
S.H.Vajanského 5
056-6424184  msshvajan@azet.sk     http://www.msshvajanskeho.sk/
Vedúca školskej jedálne: Svetlana Šikovanecz                jedalen.vajanskeho@gmail.com

   
XXII. MŠ
- riad.: Mária Gaľová
J. Švermu 8
056-6421305  22.ms.michalovce@gmail.com   http://msjsmi.edupage.org/
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Alexandra Ferjová              22.sj.michalovce@gmail.com

 

 

Cirkevné materské školy

Cirkevná materská škola sv. Terezky
Farská 1, Michalovce cmsmichalovcefdc@gmail.com http://www.skolkamichalovce.marianky.sk/
riad: sr. M. Benedikta, FDC - Mgr. Lucia Máťošová056-6423838, 0904-722570


Cirkevná materská škola bl. biskupa Vasiľa Hopku
– J. Švermu 4, Michalovce cirkevnaskolka@gmail.com  http://bambulkovo.edupage.sk  
riad: Mgr. Katarína Čintalová 056-6283438