Služby mesta Michalovce

O spoločnosti:

Spoločnosť Služby mesta Michalovce bola zapísaná do Obchodného registra dňa 20.9.2008, jediným spoločníkom a zakladateľom je Mesto Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30. Sídlo spoločnosti je na Partizánskej č. 3002/23, v budove bývalého Stavebného odborného učilišťa (smerom na Zemplínsku Šíravu). Konateľmi spoločnosti sú: Ing. Zdenko Vasiľ, Ing.  Jozef Doležal a Ing. Marta Mojsejová, ktorá je v súčasnosti aj riaditeľkou spoločnosti.

Organizácia práce je rozdelená do úsekov, kde vedúci je plne zodpovedný za chod a plynulú prevádzku. Hlavným cieľom spoločnosti je byť pružnou a efektívnou spoločnosťou, kde odborní pracovníci poskytujú služby tak, aby uspokojili požiadavky a očakávania zákazníkov. Dôležitým cieľom je rozvoj činnosti spoločnosti, vytvárať transparentné prostredie pre zákazníkov a zároveň aj pre zamestnancov.

Kontakt:

Služby mesta Michalovce, s.r.o.
Partizánska 23
071 01  Michalovce
e-mail.: smmi@smmi.sk
tel.: +421 56 628 00 21, 10, 20
fax: +421 56 628 00 80

  Tel. číslo
Riaditeľka spoločnosti +421 917 660 555
Úsek ekonomicko-finančný +421 918 951 642
Úsek Obchodu a služieb +421 917 648 136
Stredisko správy bytových priestorov +421 915 810 556
Stredisko správy nebytových priestorov +421 915 810 556
Stredisko stavebnej činnosti +421 908 717 546

 

 

 

 

 

 

 


Činnosť spoločnosti:

Spoločnosť poskytuje širokú paletu služieb a vo svojom predmete činnosti a podnikania od roku 2008 zahŕňa:

 • poskytovanie prenájmu nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných nech základných služieb spojených s prenájmom
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských  činností
 • cateringovú činnosť a výrobu hotových jedál pre výdajne
 • sprostredkovanie v oblasti služieb
 • reklamné a marketingové služby
 • vydavateľskú činnosť od roku 2010
 • správu bytových a nebytových fondov od roku 2013
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • murárstvo, tesárstvo, izolatérstvo, podlahárstvo
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -  tlakových

Spoločnosť  spravuje:

Bytové priestory

 • ubytovňa na  Partizánskej 23, na dlhodobé a krátkodobé prenájmy v dvojlôžkových izbách bunkového typu, v samostatných izbách stredného a vyššieho štandardu,
  (v prípade záujmu kontaktujte p. Volovárovú +421 56 628 00 21 –  e-mail: volovarova@smmi.sk.
  Cenník služieb za ubytovanie (platný od 1.6.2022)
 • bytové domy „A“, „C“ na Obrancov mieru 6 a 8
 • malometrážne byty na Obrancov mieru 4.
 • polyfunkčný dom „A“ a „B“ na Okružnej 3657/92

Nebytové priestory:

 • budova „B“, t.j. Okresný úrad a časť Mestského úradu na Nám. slobody 1
 • budova „C“, t.j. Sociálna poisťovňa na Nám osloboditeľov 81
 • Dom služieb na Nám. osloboditeľov 82
 • Starý súd na Nám. osloboditeľov 77
 • Mestský úrad „A“ na Nám. osloboditeľov 30
 • Ekonomická univerzita na Masarykovej 9
 • Zlatý bažant na Štefánikovej 1285
 • Základná umelecká škola na Štefánikovej 20
 • Stredisko služieb škole na Okružnej 3567
 • Amfiteáter na Ul. Hrádok 793/7
 • Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti na Masarykovej 1942/21

Okrem týchto služieb zabezpečujeme verejné stravovanie  pre zamestnancov mestského úradu, iné organizácie v rámci mesta a občanov mesta, (v prípade záujmu kontaktujte p. Ferencovú +421 56 686 41 51 – e-mail: ferencova@msumi.sk - výdaj stravy do obedárov od 11:15-12:00 hod.)


Malometrážne byty - Jedáleň

Adresa: Ulica Obrancov mieru 4, Michalovce
Telefón: +421 917 648 137

Jedálny  lístok:

27.05.- 02.06.2024 [pdf, 136kB]

13.05.- 19.05.2024 [pdf, 136kB]

Zabezpečujeme usporiadanie osláv a  recepcií v priestoroch budovy na Partizánskej ulici č. 23. Úsek stavebnej údržby vykonáva a zabezpečuje údržbu, opravy a realizácie exteriérov a interiérov objektov ako sú  školy, školské zariadenia a iné objekty v správe spoločnosti.

 

Ochrana osobných údajov