Prieskumy názorov a verejnej mienky obyvateľov mesta

Na tejto stránke zverejňujeme rôzne dotazníky spokojnosti klientov MsÚ, obyvateľov mesta, prieskumy názorov obyvateľov na problémy mesta, ale aj iné zaujímavé prieskumy názorov návštevníkov stránky. Súčasne priebežne zverejňujeme a dopĺňame aj výsledky uvedených prieskumov.

 

 1. Michalovčan storočnice
  Prosím, vyplňte anketu!
   
 2. Prieskum názorov na činnosť a prácu MsÚ
  Prosím, vyplňte dotazník!
   
 3. Prieskum názorov využitia lokality Hrádok
  Prosím, vyplňte dotazník!

   

 4. Prieskum na dianie a život v meste
  Prosím, vyplňte dotazník!

   

 5. Prieskum spokojnosti so službami MsKS a kultúrnych podujatí v meste
  Prosím, vyplňte dotazník!

   

 6. Prieskum názorov na separáciu komunálneho odpadu v meste
  Prosím, vyplňte dotazník!

   

 7. Prieskum spokojnosti s vysielaním TV MISTRAL
  Prosím, vyplňte dotazník!

   

 8. Prieskum o problémoch ľudí so sluchovým postihnutím
  Prosím, vyplňte dotazník!

   

 9. Hodnotenie návrhov verejnej obchodnej súťaže na Ideovú štúdiu Kostolného námestia
  Prosím, vyplňte dotazník!
   
 10. Prieskum názorov na cyklotrasy
  Vyhodnotenie prieskumu