Prieskumy názorov a verejnej mienky obyvateľov mesta

Na tejto stránke zverejňujeme rôzne dotazníky spokojnosti klientov MsÚ, obyvateľov mesta, prieskumy názorov obyvateľov na problémy mesta, ale aj iné zaujímavé prieskumy názorov návštevníkov stránky. Súčasne priebežne zverejňujeme a dopĺňame aj výsledky uvedených prieskumov.

Aktuálne prieskumy:

Dobrovoľníci, pomoc Ukrajine
Prosím, vyplňte dotazník!

Pomoc Ukrajine
Prosím, vyplňte dotazník!

Príprava a tvorba komunitného plánu Mesta Michalovce na 2023 - 2026
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch
Prosím, vyplňte dotazník!

 

Staršie prieskumy a vyhodnotenia:

Prieskum názorov na cyklotrasy
Vyhodnotenie prieskumu

Hodnotenie návrhov verejnej obchodnej súťaže na Ideovú štúdiu Kostolného námestia
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum o problémoch ľudí so sluchovým postihnutím
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum spokojnosti s vysielaním TV MISTRAL
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum názorov na separáciu komunálneho odpadu v meste
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum spokojnosti so službami MsKS a kultúrnych podujatí v meste
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum na dianie a život v meste
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum názorov využitia lokality Hrádok
Prosím, vyplňte dotazník!

Prieskum názorov na činnosť a prácu MsÚ
Prosím, vyplňte dotazník!

Michalovčan storočnice
Prosím, vyplňte anketu!