Volebné obvody

GEO mapa Volebné obvody na mape

I. VOLEBNÝ OBVOD (4 poslanci)

1. II.ZŠ, Jána Švermu č.6
Martina Rázusa 1-17
prof. Hlaváča 2-40

2.VIII. ZŠ, Kpt. Nálepku 20
A. S. Makarenku, Pasáž
Ant. Bernoláka
Fraňa Kráľa 1-17,2-14
Jána Hollého 1,3,5,7,9, Kpt. Nálepku, Pri sýpke
Nám.osloboditeľov 2-82
P.I.Čajkovského 9-19
Petra Jilemnického 2-30
Sama Chalupku 2-22
Štefánikova 2-38, Š. Kukuru 
Špitálska 1-17, Jaroslawská

3. MsKS, Nám. osloboditeľov 25
Alex. Markuša, Duklianska
Andreja Sládkoviča
Karola Kuzmányho
Masarykova 8-56
Maxima Gorkého
Nám. 26. novembra
Nám. osloboditeľov 1-81
Nám. slobody, Obchodná
Obrancov mieru
prof. Hlaváča 1-5
Štefánikova 11-21

4. Gymnázium, Ľ. Štúra č.16
A. V. Suvorova, Gorazdova
Čsl.armády, Farská
Františka Kubača, grófa Antala Sztárayho 
Jána Hollého 2-46,
Koceľova
Kostolné námestie
Ľud. Kukorelliho
Ľudovíta Štúra
M.I. Kutuzova, Mojmírova
nábr .J.M. Hurbana
Rastislavova, Samova
Svätoplukova
Užhorodská 8-76
V.J. Čapajeva, Verbovčík

II. VOLEBNÝ OBVOD (6 poslancov)

5. III. ZŠ, Moskovská č.5
Jána Hollého 55-95
Petra Jilemnického 38-54

6. Gymnázium. Ľ. Štúra č.16
Jána Hollého 48-56
Sibírska, Ukrajinská, Uralská
Užhorodská 1-13, Zakarpatská 9-11

7. CZŠ, Volgogradská č.2
Bieloruská, Moldavská, Moskovská 1-3
Užhorodská 15-35
Volgogradská 1
Zakarpatská 1-7

8. III. ZŠ, Moskovská č.5
J. Hollého 97-113,64-78
Moskovská 5-9
Petra Jilemnického 56-64
Volgogradská 6-12

9. VII. ZŠ, Krymská č.5
Krymská
Moskovská 14-24
Kyjevská, Plynárenská

10. XVII.MŠ, Leningradská 1
Leningradská,Minská 
Moskovská 2-12
Odeská

III. VOLEBNÝ OBVOD (5 poslancov) 

12. II. MŠ, Fraňa Kráľa č.23
Fraňa Kráľa, F. Hečku
I. Krasku, J. Alexyho
J. Jessenia, J. Kollára
J. Kostru, Lastomírska
Mik. Aleša, Okružná 3,4
P.I. Čajkovského 2-34
Petra Jilemnického 1-99
Š. Kukuru, Špitálska 6-20
S. Chalupku 11-23,24-66
Štefana Tučeka, Záhradná

13. OVÚ Agro, Špitálska 12
J. Murgaša 1-47

14. IV. ZŠ, Komenského 1
J. Murgaša 49-71
J. Matušku, Saleziánov,  Špitálska 19-21

15. IV.ZŠ, Komenského č.1
J. Murgaša 2-26,
Okružná 9-15
Jána A. Komenského

16. VI. ZŠ, Okružná č.17
Okružná 21-31,100-114
Pri mlyne, Štefánikova 44-98, Továrenská

17. VI. ZŠ, Okružná č.17
Okružná 56-98

18. IV. ZŠ, Komenského 1 
Okružná 10-54

IV. VOLEBNÝ OBVOD (4 poslanci)

19. II.ZŠ, Jána Švermu č.6
Jána Švermu 2-8
Masarykova 70-84
Martina Rázusa 2-16
Štefánikova 23-45

20. CMŠ, Jána Švermu č.4
Jána Švermu 1-27

21. XXII. MŠ, Jána Švermu 8
Humenská, Masarykova 92-106, Slovenská, Staničná,
Štefánikova 51-67, Milovaná

23. SOŠ zdravotná, Masarykova č.27
A.I. Dobrianskeho
A.S.Puškina, Andreja Kmeťa
Cyrila a Metoda 1-29,2-42,53
gen. Petrova, M. Nešpora
J.G. Tajovského
Jonáša Záborského
L.N.Tolstého, Timravy
Masarykova 1-57
P.O.Hviezdoslava 2-44
Pribinova, Štefana Moyzesa
Vyškovská

24.  I.ZŠ, T.J.Moussona č.4
Agátová, Boženy Němcovej
Cyr. a Metoda 31-51,44-64
Hrádok, Gagarina, Holubyho, J.Kalinčiaka
Jána Palárika, J. Jánošíka
J.Palkoviča, M. Koperníka
N.V.Gogoľa, Odbojárov
P.J. Šafárika, T.J. Moussona
P.O.Hviezdoslava 44-72,3-21
S.H. Vajanského, Svornosti
Terézie Vansovej
Zemplinska, I.Bajzu, J.Bottu
Hrnčiarska, Kamenárska
Remeselnícka, Tehliarska, Sklenárska, Kavarnianska 

V. VOLEBNÝ OBVOD (4 poslanci)

26. SOŠ technická, Partizánska č.1
Nad Laborcom 2-8
Partizánska 1-23, Školská

27. KD,  Nad. Laborcom 18
Andreja Hrehovčíka
Konečná, Rybárska
M. Kukučína, M. Gerbu
Nad Laborcom 26-50,

28. TaZS, Partizánska č. 57
1. mája, 9. mája
Dr. Vlada Clementisa
Eda Urxa, J.Fándlyho
Janka Borodača, Krátka
Laca Novomeského, Lúčna
Martina Benku, M. Uhra
Partizánska 27-83, 28-64
Pavla Horova, SNP, Široká
Úzka, Višňová, Vila Real, Samuela Tomášika, Žabany

29. SZUŠ, Borovicová č.1
Brestová, Brezová, Jedľová
Liesková, Lipová, Smreková,
Sosnová, Topoľová,
Borovicová
Partizánska 66-76

30. Služby mesta Michalovce s.r.o., Partizánska 23
Astrová, Fialková, Margarétová
Michala Bónu, Muškátová, Narcisová
Partizánska 2-20, Severná
Staré nábrežie, Športová
Štefana Fidlika, Tulipánová, Zvončeková, Púpavová, Ružová, Starolaborecká

VI. VOLEBNÝ OBVOD (2 poslanci)

11. SOŠ tech., Kapušianska č.6
Meďovská, Mlynská 
Kapušianska, Tichá
Samuela Tešedíka,
Vrbovská,
Užhorodská 78-88,

22. XII. MŠ, Močarianská 119
Betlenovce
Elektrárenská
Močarianska, Pekárenská
Krásnovská, J.Barča-Ivana

25. TOPO-Life, Topolianska 168
Topolianska, Jarná, Letná