Zoznamy a register

Katalóg firiem okresu Michalovce

Stránka databázy firiem a pdonikateľských subjektov okresu Michalovce s možnosťou vyhľadávania podľa kategórií a podľa kľúčových slov. Informácie o vyhľadaných subjektoch...

Registračný formulár

Bezplatný registračný formulár pre ešte neregistrované firmy a podnikateľské subjekty...

Obchodný register SR

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon...

Živnostenský register SR

Verejný zoznam podnikateľských subjektov...